התייחסות לגיוון בכיתה

המחקר הנוכחי מבוסס על ההנחה, לפיה “גישותיהם והתנהגותם של מורים כלפי אוכלוסיות רב-תרבותיות אינן מתקיימות בתוך ריק חברתי, אלא נוטות לשקף ולהיות מושפעות מהנורמות והערכים של החברה הרחבה יותר ושל הסביבות החינוכיות בהן האינטראקציות מתרחשות" (Horenczyk & Tatar, 2002: 436). על ה'סביבה החינוכית '(המכללה לחינוך) לשקף את הערכים שיאפשרו למורים לעתיד לקחת חלק פעיל בבניית חברה סובלנית ופתוחה.

כפועל יוצא מתפיסה זו, החוקרות תכננו קורס אקדמי בשם 'התמודדות עם גיוון', אשר נבנה על בסיס קורס בכתיבה וקריאה אקדמית עבור סטודנטים לאנגלית (ELL- English Language Learners) בשתי מכללות לחינוך (המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין; מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה). מטרות הקורס היו שלש: לחשוף את הסטודנטים לחומר תיאורטי בעל ערך הקשור לנושא 'התמודדות עם גיוון', לספק אמצעים ליישום העקרונות וכישורי התקשורת בהם התעסקה הספרות ולהעצים את הסטודנטים דרך שימוש בכלים טכנולוגיים בכיתה, בהם הם יוכלו לעשות שימוש בעתיד. ההשערה הייתה שלימודים מבוססי תכנים במסגרת שיתופית ישפיעו על עמדותיהם של מורים לעתיד כלפי 'האחר'. ההשערה הייתה שלימודים מבוססי תכנים במסגרת שיתופית ישפיעו על עמדותיהם של מורים לעתיד כלפי 'האחר'.

המחקר המלא מצורף כקובץ WORD בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים" )

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?