התוכנית לחינוך אישי בבת ים- אסופת מקורות מידע

התוכנית לחינוך אישי בבת ים- אסופת מקורות מידע
 
תקציר
תכנית בת-ים (של המרכז לחינוך דמוקרטי) דאגה להכניס את הקשר בין המורה לתלמיד בהבנייה בתוך המערכת, כך שכל מחנך (הקרוי בשפת התוכנית "חונך אישי") פוגש קבוצה של 20-15 תלמידים כל בוקר ב8:30, בין השיעורים במהלך יום הלימודים ודואג לנוכחותם גם בסוף יום. לבד מדאגה לביקורו הסדיר של התלמיד בביה"ס על החונך האישי להיות הדמות המקשרת בין ביה"ס לשאר הגורמים הטיפוליים בעיר (רווחה, הוראה מתקנת וכדומה.  הרעיון הוא להתאים את בית הספר ואת הלמידה לצרכיו האישיים של כל תלמיד ותלמיד. כך, כל תלמיד בונה עם החונך האישי שלו בתחילת השנה את "הסכם הלמידה האישי" המורכב מיעדים לימודיים אישיים-חברתיים. במקביל לעבודה מול התלמידים החונכים משתתפים בקבוצות הדרכה במרכז פסג"ה בעיר בת ים. מדווחים על שיפור לימודי משמעותי.
היקף : בתוכנית, "מודל בת ים לחינוך אישי", משתתפים השנה כ-11 אלף תלמידים ( 2008 ).
 
עיקרי התכנית
התוכנית הבת ימית נבנתה על ידי יעקב הכט  וצוות בעיריית בת ים בהשראת תוכנית אמריקאית של בתי ספר קטנים (Small Schools), תוכנית חינוכית בשיקגו  שבעשור האחרון נפוצה בשכונות מיעוטים עניות... "ראינו בתי ספר רוויי מצוקה, מוקפים גדרות תיל ועם גלאי מתכות בכניסה", תיאר הכט את רשמי הביקור של המשלחת הבת ימית בשיקגו. "מולם היו בתי ספר קטנים ואישיים עם הרכב אוכלוסייה זהה, אבל עם דשא מסביב ואווירה אחרת לגמרי. אפס אלימות ואפס ונדליזם, וכל הילדים שמסיימים מגיעים לקולג'".
 
תוכנית החינוך האישי בבת-ים, יוצרת מערכת חינוך הרואה בכל תלמיד אדם בעל כישרונות וצרכים ייחודיים. בתוכנית משתתפים כבר כיום אלפי תלמידים – כשהיעד להגיע ל- 19,000 תלמידי העיר תוך 3 שנים.
במסגרת התכנית ניתן מענה אישי- משפחתי לכל תלמיד בישוב, על מנת לאפשר לו למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בו. לכן, מתאפיינת התוכנית בשילוב מובנה בין מערכות החינוך (הפורמאלי והבלתי פורמאלי) לבין מערכות הרווחה בעיר. מטרת שיתופי פעולה אלה לגרום לתיאום ואיגום משאבים בין כל השירותים הניתנים לתלמיד ולמשפחתו ע"י מערכות העיר.
התכנית תורמת באופן ישיר להעלאת הדימוי העצמי והחברתי של התלמיד, לשיפור הישגיו (הלימודיים והחברתיים), לבלימת האלימות וליצירת אקלים חברתי נעים ומאפשר. כל אלה מסייעים לשיפור הדימוי העירוני ולפיתוח גאווה עירונית ולאומית בקרב הפרט.
בחינוך העל יסודי, הקשר האישי- משפחתי בין התלמיד והמערכת מתקיים באמצעות "החונך האישי" – איש הצוות החינוכי בביה"ס שמקבל משרת חינוך גדולה מהקיים ואחראי על קבוצת תלמידים קטנה (בת חמישה-עשר עד עשרים תלמידים). החונך האישי נמצא בקשר אישי יום - יומי עם התלמיד ומשפחתו, ומתאם בין כלל פעילויות התלמיד ומשפחתו ובין מערכת החינוך הפורמאלית, הבלתי פורמאלית ומערכת הרווחה.
כל יום לימודים במסגרת התכנית מתחיל ב"מפגש שחרית" – מפגש בוקר בין החונך לקבוצתו הקטנה המאפשר התחלה נעימה ומסודרת של יום הלימודים. לאחר מפגש זה מתקיימים השיעורים הרגילים ובין שיעור לשיעור מתקיימות שיחות חניכה אישיות בין החונך האישי לתלמידיו.
במסגרת מפגשים אלה, מסייע החונך האישי לכל תלמיד לפתח "חוזה למידה אישי" בתחומי הלמידה הפורמאלית, בתחומים החברתיים וב"תחום מצוינות" - תחום דעת אחד לפחות שבו כל ילד בקבוצה אמור להפגין הישגים ברמה הגבוהה ביותר.
בכדי לתמוך בחוזה האישי הוקם בכל בית ספר "מרכז למידה תומך חוזה" המופעל שלושה ימים בשבוע לאחר שעות הלימודים ומסייע לכל תלמיד שמעוניין בכך לקדם את המטרות אותם הוא מציג בחוזה האישי שלו. על מנת לתמוך בפיתוח "תחום המצוינות" של התלמיד, נרתמת הרשות המקומית לעזרתו גם במימון חוגים וקורסים עירוניים בתחום. כל תלמיד הנזקק לסיוע במימון שכזה מקבל שובר זיכוי מהחונך האישי המאפשר לו להשתתף בחוג / קורס עירוני בתחום, החונך עוקב אחר התפתחותו והתקדמותו של התלמיד אל מול גורמי החינוך הבלתי פורמאלי בעיר.
תוכנית "כוכבים": הכוכבים הם התלמידים אשר זוהו על ידי המורים ומערך הרווחה ככאלה הזקוקים לחניכה אישית מוגברת ולליווי ותמיכה על ידי בוגר נוסף. לכל אחד מה"כוכבים" מוצמד חונך אשר מלווה את התלמיד הן בשעות אחר הצהריים בבית ובשכונה והן במעקב וסיוע לימודי ורגשי. על מנת לתת מענה מיידי מיטבי לבעיות רווחה של תלמידים הוקצה לכל בית ספר בעיר פסיכולוג ועובד סוציאלי שתפקידם לתאם את כל הפעילויות הקשורות בתחומי הרווחה עם החונך והיועץ הבית ספרי.
בנוסף, על מנת ליצור גאווה לאומית ועירונית הוחלט כי לתוכניות הלימוד הקיימות כיום במערכת, יתווספו תכניות שיתמקדו בנרטיב ה"בת – ימי", בתחומי הים ואומנות מודרנית וכן לימודי זהות יהודית וזהות "בת – ימית".
התוכנית בחינוך היסודי מבוססת על עקרונות דומים למפורט לעיל,  אך כוללת מספר מרכיבים ייחודיים:
 • פתיחת יום הלימודים ב"שחרית" בכתה מלאה רגילה, ארבע פעמים בשבוע
 • סל טיפולים לכל בית ספר -  כולל אבחונים דידקטיים
 • מערך חונכים – שני חונכים לכל בית ספר
 • פנימיית יום (מילא"ת) לכל בית ספר
 • מועדוניות, ופנימיות לתגבור תלמידים מתקשים.
 • הדרכה פנים בית ספרית יום שלם אחת לשבועיים - הדרכה אישית וקבוצתית של מורים ומנהלים.
במרכז התוכנית עומד "החונך האישי" 
מיהו "החונך האישי" ?
איש צוות חינוכי, אחד המורים בבית הספר שיקבל משרת חינוך גדולה מהקיים.
הוא יקבל לידיו קבוצת תלמידים קטנה שלא תעלה על עשרים תלמידים, שתהווה קבוצת תמיכה.
הוא יעמוד בקשר יום יומי עם כל אחד מהתלמידים בקבוצת התמיכה,ובני משפחתו.
ויהיה המתאם בין התלמיד, משפחתו, מערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ומערכת הרווחה.
על מה הוא יהיה אחראי?
החונך האישי יהי אמון על חינוך הכיתה וגיבושה לכדי קבוצת תמיכה מרכזית, תוך כדי בניית תוכנית לימודים אישית של כל תלמיד בקבוצה, שתבנה עם התלמיד ותסייע לשיפור הישגיו הלימודיים של התלמיד.
התוכנית האישית של כל תלמיד תושתת על "הסכם למידה אישי", אליו יגיעו החונך האישי והתלמיד לאחר שהם סיכמו בינהם את מטרות התלמיד לתקופה הקרובה ודרכי פעולה בתחום הלימודי הפורמלי, הבלתי פורמאלי והחברתי.
אחריות החונך האישי היא לדאוג לביקורו הסדיר של התלמיד בבית הספר מדי יום ולהתקשר במקרה הצורך, עם כל הגורמים הטיפוליים הפועלים בקהילה מול התלמיד ובני משפחתו.
ראה גם :
 
ראה גם :
 
לצפייה בסרט המציג את "מודל בת ים לחינוך אישי":
 
 
 
 
מה דעתך?

  אני סטודנטית לתואר שני במנהיגות בחינוך באורנים, מורה עם ותק של 11 שנים ומעוניינת לעשות סמינריון על שינו החינוך במערכת החינוך בעקבות פרוייקת חינוכאיים. האם יש מאמרים מדעיים בנושא? תודה

  פורסמה ב 01/01/2012 ע״י שירה גאון

  שלום! אני סטודנט לתואר ראשון, ומעונין לעשות עבודה סמינריונית בנושא טיפוח ועידוד למידה באמצעות הערכה רספונסיבית(לא הערכה שבלונית אחידה, אלא הערכת מאמציו של התלמיד לפי כישוריו, יכולותיו וכו'). אשמח לקבל הפניות למאמרים בנושא, תודה

  פורסמה ב 21/06/2012 ע״י עמיחי זילברברג
  מה דעתך?