השקפות של מורים להיסטוריה באנגליה אודות התוכן המהותי שיש ללמד אנשים צעירים

Harris, Richard; Burn, Katharine. "English history teachers’ views on what substantive content young people should be taught", Journal of Curriculum Studies. Aug2016, Vol. 48 Issue 4, p518-546.

השיח הציבורי ושיח המדיניות לגבי התוכן של תכניות הלימודים בהיסטוריה מעורר ויכוחים באופן תדיר, אך קולם של המורים להיסטוריה נעדר לעיתים קרובות מדיון זה.

בהתבסס על סקר מקוון בקנה מידה רחב שנערך בקרב מורים להיסטוריה באנגליה, מאמר זה חוקר את תגובותיהם לרפורמות גדולות בתכנית הלימודים שהוצעו על ידי הממשלה בפברואר 2013.

בפרט, המאמר בוחן את תגובות המורים לתכניות הממשלה לקבוע רשימת נושאים, אירועים ואישים שילמדו בסדר כרונולוגי אשר כל התלמידים יחויבו ללמוד עליהם.

כ-550 מורים ענו על הסקר ויותר משני שלישים מהם הוסיפו הערות בכתב על ההצעות לתכניות הלימודים. מאמר זה בוחן הערות אלו תוך התייחסות למגוון מודלים של תכניות לימודים.

המחקר חושף התנגדות עמוקה כלפי ההצעות מסיבות שונות, כולל דאגות לגבי ההיקף וטבעו של התוכן המהותי המוצע והדרך שבה יש לארגנו ברצף.

ניתוח התגובות הללו מספק תובנה מאירת עיניים לגבי נקודות המבט של המורים להיסטוריה.

בעוד שנראה כי לרציונל התומך בחשיבתם יש קשרים למגוון של מודלים תיאורטיים שונים, הניתוח מציע שניתן להקדיש באופן מועיל תשומת לב רבה יותר לרעיון של פיתוח מסגרות התייחסות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הוראת היסטוריה בחינוך הממלכתי העל-יסודי: סיפור, זיכרון והקניית מיומנויות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya