השקפות של מורים לגבי למידה מבוססת בעיות דרך איורי מושגים

Balim, Ali Gunay. Turkoguz, Suat. Ormanci, Ummuhan. Kacar, Sevinc. Evrekli, Ertug. Ozcan, Erkan. TEACHERS' VIEWS ABOUT PROBLEM-BASED LEARNING THROUGH CONCEPT CARTOONS. Journal of Baltic Science Education. 2014, Vol. 13 Issue 4, p 458-468. 11p

מחקר זה נועד לבחון את ההשקפות של מורים למדע וטכנולוגיה כלפי איורי מושגים (concept cartoons) המשולבים בלמידה מבוססת בעיות. בהקשר זה, השקפות המורים לפני ואחרי לימוד והרצת פרויקט ניסיוני.

הנתונים נאספו באמצעות שיטות וכלי מדידה איכותניים. המשתתפים במחקר היו מורי מדע וטכנולוגיה מתשעה בתי ספר יסודיים בעיר איזמיר בתורכיה, בשנה האקדמית 2011-12.

השלב הראשון של המחקר היה סדנא של 30 שעות שכללה נושאים תיאורטיים, יישומים וטיפולים ניסיוניים על איורי מושגים שהוצגו למורים. לאחר מכן נערכו ראיונות חצי מובנים עם המורים. בהמשך לסדנא זאת, המורים התבקשו להוציא אל הפועל את כל היישומים והטיפולים הניסיוניים. לאחר הרצת כל היישומים נערכו שוב ראיונות חצי מובנים לאותם המורים.

על פי הממצאים, המורים הצביעו על כך שמודולות למידה מבוססת בעיות שיפרו את החשיבה הביקורתית של התלמידים, את מיומנויות למידת החקר שלהם וסייעה להם לקשר את הידע שלהם לחיי היום יום.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya