השקפותיהם של מורי מכללות לגבי הכשרת מורים להוראת מדעי הטבע בבית הספר היסודי

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

המחקר המתואר בעבודה זו עוסק בהשקפותיהם של מורי-המורים המלמדים את דיסציפלינות המדעים במסלול הכשרת המורים לבית הספר היסודי במכללות לחינוך, ביחס לתפקידם במכללה. זהו תנאי הכרחי ובסיס חיוני לכל אפשרות של שינוי עתידי במערכת הכשרת המורים. חשיבתם, אמונותיהם והתפתחותם המקצועית של מורי-המורים משפיעות על האופן שבו הם פועלים ועל מידת נכונותם לאמץ שינויים.

המחקר נערך בגישה איכותית, והוא  מעוגן בפרדיגמה הקונסטרוקטיביסטית, הפרשנית. כלי המחקר היו: ראיונות מודרכים וממוקדים, תצפיות בשיעורים במכללה וניתוח מסמכים פורמליים.

ממצאי המחקר מלמדים, כי מסרים מנוסחים או סמויים של המכללה לגבי תפקיד המרצה הדיסציפלינרי וכן מרכיבים אובייקטיביים של המציאות המכללתית, וביניהם אילוצים שונים והאופן שבו הם נתפסים בעיני המרצה - כל אלה נקלטים על ידי מרצים שונים באופנים שונים ומשפיעים על תפיסת תפקידם.   אופיו של המרצה והאידיאולוגיה שלו לגבי תפקידו, אופי שאיפותיו ומורכבותן, מידת שביעות הרצון מהמצב הקיים, נטייתו למעורבות,לחידוש ולדרישה לשינוי -  כל אלה משפיעים על האופן שבו הוא תופס את תפקידו במכללה ועשויים להשפיע על מידת היענותו לשינוי עתידי.

ניתוח הממצאים העלה גם טיפוסים שונים של מרצים ובהם: המדען, המחנך לערכים, המומחה להוראה, מטפח הלמידה והנכנע לאילוצים.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya