השפעת שיטות שלושת התרשימים על העברה של מיומנויות הבנת תרשים: התפקיד החיוני של הסקת מסקנות תוך כדי למידה.

Cromley, Jennifer G.; Bergey, Bradley W.; Fitzhugh, Shannon; Newcombe, Nora; Wills, Theodore W.; Shipley, Thomas F.; Tanaka, Jacqueline C. "Effects of Three Diagram Instruction Methods on Transfer of Diagram Comprehension Skills: The Critical Role of Inference While Learning, Learning and Instruction, v26 Aug 2013, p45-58.

האם ניתן ללמד תלמידים לתפיסה והבנה טובים יותר של תרשימים בספרי הלימוד שלהם? האם הוראה שכזאת יכולה להעביר את התלמיד לתרשימים שאינם בתכנית הלימודים, באותו תחום או תחום חדש? איזה שיטות פועלות באופן הטוב ביותר להשגת מטרות אלה?

תוך התבססות על מחקר קודם המראה תוצאות חיוביות בהשוואה לקבוצות ביקורת, גם בלימוד והפעילות המעבדתית וגם בהתערבויות קצרות של המורים, מחברי המאמר פיתחו שלושה ניסויים כיתתיים של ששה שבועות, כל אחד, והשוו את האפקטיביות שלהם במדגם של 137 תלמידי מגמה ביולוגית בבית הספר התיכון.

המחקר נערך לפי שיטת שלושת התרשימים (SCD- Student Constructed Diagrams), הניסויים ערבו את התלמידים ביצירת הסברים (Self-Expl) או השלמה של תרשים הכוללים מרכיבים גרפיים (SCD-Visual), או השלמה של תרשים בליווי טקסט (SCD-Verbal).

תוצאות המחקר הצביעו על אפקטים חיוביים משמעותיים, כמעט שווים, בכל הטיפולים בכל הקשור לתפיסת המושג, תרשימים ביולוגים. הטיפולים תרמו לשיפור התפיסה המילולית וגם מבחינת ההסקה וההיקש של תרשים ביולוגי. היכולת במציאת הסברים (Self-Expl)הראתה שיפור גדול יותר בהישגים בין מבחני קדם וגמר ושיפור בדברים הקשורים ביכולת היקש והסקה בעוד שהטיפול ב- SCD-Visual הראה הישגים גדולים יותר בנושאים מילוליים. בהשלכה ויישום של הסקת מסקנות מתוך תרשימים מתחום מדעי כדור הארץ נמצא שיפור, רק ב- SCD-Verbal. לא היו הישגים משופרים בידע בביולוגיה עבור SCD-Visual .

אנליזה של חומרי הוראה ותשובות מקודדות של התלמידים בזמן ההתערבות מצביעות על כך שתנאי Self-Explו- SCD-Verbal מעודדים מאמצים מרובים יותר וכן יותר הקש והסקה בזמן הלימוד מאשר בתנאי SCD-Visual.

התוצאות הן עיקביות ותואמות, עם הדגש על הקש והסקה, למודל של Hegarty לתפיסת והבנת תרשימים.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya