השפעת פדגוגיית המרצה על עמדות סטודנטים לחשבון אינפיניטסימלי בקולג' כלפי מתמטיקה

Sonnert, Gerhard, Sadler, Philip M., Sadler, Samuel M., Bressoud, David M. (2015). The impact of instructor pedagogy on college calculus students' attitude toward mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science & Technology, 46 (3), 370-387.

חשבון אִינְפִינִיטְסִימָלִי (Calculus) בקולג' מעשיר את הסטודנטים במושגים מתמטיים ובכישורים חשובים. כמובן, גם ליחס הסטודנטים למקצוע זה יש השפעה ניכרת על שאיפות הקריירה שלהם ועל רצונם לקחת קורסים מתקדמים במתמטיקה.

מחקר אמריקני לאומי שהשתתפו בו 3103 סטודנטים מ-123 קולג'ים ואוניברסיטאות עוקב אחר שינויים שחלו בעמדותיהם של סטודנטים כלפי מתמטיקה במהלך קורס חשבון אינפיניטסימלי, תוך התחשבות ברקע שלהם. המדדים שנבדקו שילבו את ההערכה העצמית של הסטודנטים, את הביטחון העצמי שלהם ואת העניין וההנאה שלהם ממקצוע מתמטיקה.

באמצעות ניתוח של 61 משתנים שהסטודנטים דיווחו עליהם זוהו שלושה סוגים עיקריים של פדגוגיית מרצה שיש להם השפעה על עמדות הסטודנט:

1. מרצים המשתמשים בפרקטיקות שמקובל לראות בהן "הוראה טובה" (לדוגמה שאלות ותשובות ברורות, שיעורי בית יעילים, מבחנים הוגנים, עזרה מחוץ לכיתה) הם בעלי ההשפעה החיובית ביותר, במיוחד כשמדובר בסטודנטים שנטייתם הבסיסית כלפי המקצוע היא חלשה יותר.

2. "טכנולוגיה" חינוכית (לדוגמה מחשבונים גרפיים להדגמות בשיעורי בית), נמצאה בממוצע חסרת השפעה על עמדות, למעט במקרים שהשתמשו בה מרצים של סטודנטים לתארים מתקדמים, אשר השפיעה לשלילה על עמדות הסטודנטים כלפי מתמטיקה.

3. "הוראה שאפתנית" (למשל עבודה קבוצתית, בעיות מילוליות, הוראה "הפוכה", הסברים שמבוססים על חשיבה של סטודנטים) היא בעלת השפעה שלילית מעטה על עמדות הסטודנטים, אך יש לה השפעה קונסטרוקטיבית יותר על סטודנטים שגישתם כלפי מתמטיקה היא חיובית יותר מראש, ובכיתות גדולות.

מחקר זה מספק תמיכה למאמצים לשיפור הוראת החשבון האינפיניטסימלי באמצעות הכשרת סגל הפקולטה וסטודנטים לתארים מתקדמים לשימוש בפרקטיקות מסורתיות ל"הוראה טובה". אין ספק שטכנולוגיה ופרקטיקות פדגוגיות שאפתניות הן אכן יעילות בכיתות מסוימות, אך במחקר זה לא נמצא כי יש להן השפעה חיובית על עמדות הסטודנטים כלפי המתמטיקה.

לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מיפוי האמונות לגבי הוראה לדפוסים של הנחייה במדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?