השפעת משוב המורה על תפיסתם של ילדים לגבי יחסי תלמיד-מורה

Skipper, Yvonne; Douglas, Karen. "The influence of teacher feedback on children's perceptions of student-teacher relationships", British Journal of Educational Psychology, Sep2015, Vol. 85 Issue 3, p276-288. 

רקע: מורים יכולים להעביר משוב תוך שימוש במונחי גוף ('אתה חכם') או במונחי תהליך ('עבדת קשה'). משוב במונחי גוף יכול להוביל לתוצאות אקדמיות שליליות, אך קיים מחקר ניסויי מועט הבודק את השפעת המשוב על תפיסות של ילדים לגבי יחסי תלמיד-מורה.

מטרה: המחברים בחנו את ההשפעות של משוב במונחי גוף, תהליך, ואי-מתן משוב על התפיסות של ילדים את הקשר שלהם עם מורה (דמיוני) בעקבות הצלחה או כישלון.

מדגם: המשתתפים היו ילדים בריטיים (145 ילדים בגילאי 11-9 השתתפו בניסוי מספר 1, ו-98 ילדים בגילאי 11-7 השתתפו בניסוי מספר 2).

שיטה: בניסוי מספר 1, המשתתפים קראו שלושה תרחישים שבהם הם הצליחו וקיבלו אחד מבין שני סוגים של שבחים (במונחי גוף או תהליך) או שלא קיבלו שבח כלל. לאחר מכן, המשתתפים קראו שני תרחישים שבהם הם נכשלו.

בניסוי מספר 2, המשתתפים קראו ונכשלו בשלוש משימות וקיבלו אחד משני סוגים של ביקורות (במונחי גוף או תהליך) או שלא קיבלו כלל ביקורת. לאחר מכן, המשתתפים קראו שני תרחישים שבהם הם הצליחו.

המשתתפים דירגו עד כמה הם חיבבו את המורה ועד כמה הם הרגישו שהמורה חיבב אותם.

תוצאות: הילדים הרגישו שיחסי תלמיד-מורה היו חיוביים יותר בעקבות הצלחה מאשר בעקבות כישלון. סוג השבח לא השפיע על התפיסות של יחסי תלמיד-מורה בעקבות הצלחה או כישלון.

אולם, ביקורת במונחי גוף הובילה את הילדים לראות את יחסי התלמיד-מורה באופן שלילי יותר בעקבות כישלון ולשמור על השקפה שלילית זו לאחר ההצלחה הראשונה.

מסקנות: ההצלחה מופיעה כחשובה עבור פיתוח יחסי תלמיד-מורה חיוביים. בתגובה לכישלון, המורים יכולים להימנע מביקורת במונחי גוף אשר עשויה להשפיע באופן שלילי על יחסי תלמיד-מורה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שיקולים נכונים לגבי מתן משוב לתלמידים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya