השפעת מגדר המורה על הישגים אקדמיים ולא קוגניטיביים של תלמידים

Gong, J., Lu, Y., Song, H. (2018). 'The effect of teacher gender on students’ Academic and noncognitive outcomes', Journal of Labor Economics 36, no. 3, 743-778

לתקציר באנגלית

למאמרים נוספים

עידוד מעורבות בנות ובנים בלמידת מתמטיקה ומדעים: מחקר משולב שיטות

הצד הרך של הלמידה: מדידת כישורים לא קוגניטיביים של תלמידים

בשני העשורים האחרונים אנשי חינוך ומחקר עדים למהפך בפער המגדרי במערכת החינוך. בארצות הברית ובמדינות מתקדמות אחרות, עולות התלמידות על התלמידים הן בציוני הקריאה, הן בממוצע הציונים בתיכונים והן בשיעור הכניסה למכללות. תופעה חובקת עולם זו מעלה שאלות על הסיבות לאי השוויון בהישגים: האם מקורם של ההבדלים ביולוגיים או נרכשים ומובנים חברתית? האם יש מרכיבים חינוכיים, מעבר לתרומת ההורים והמחנכים, שמתאימים יותר לבנות מאשר לבנים? למשל, תוהה המחקר, האם רק מקרה הוא שנשים מהוות את רוב המחנכות בשלבי הלימוד המוקדמים, בכיתות היסוד וחטיבת הביניים, בתקופה בה תלמידות מתנהגות טוב יותר ומגיעות להישגים גבוהים יותר? המאמר מבקש לעמוד על השפעת מגדר המורה על נערים ונערות בחטיבת הביניים.

המחקר הורחב והוחל לא רק על ההישגים שנבדקים באופן מסורתי אלא גם על כישורים לא קוגניטיביים והוכיח כי מורות משפיעות באופן חיובי על ציוני התלמידות ועל מצבן המנטלי והחברתי, וכי השפעתן זו גדולה מהשפעתן על תלמידים בנים. בנות נוטות להיות לחוצות יותר נפשית ומרוצות פחות בבית הספר כאשר מלמדים אותם מורים גברים. מורות נשים יכולות, לפיכך, לגרום למהפך של ממש במצב התלמידות.

נמצא כי השפעתן של מורות על ציוני המבחנים גדולה יותר כאשר הורי התלמידות אינם משכילים, מהגרים או שייכים למעמד חברתי-כלכלי נמוך. בנוסף עלה כי נערות שהיתה להן מורה אישה שינו את עמדותיהן לגבי סטריאוטיפים מגדריים מקובלים והמוטיבציה שלהן ללמוד עלתה באופן משמעותי. בעת שנבחנו הסיבות לשינויים אלה, נמצא שהמורות עצמן מתנהגות לתלמידות באופן שונה מהאופן בו הן נוהגות עם תלמידים, כך למשל המשוב שהן נותנות לשני המגדרים משתנה בהתאמה למגדר.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya