השפעת המרכיב התרבותי על הלומדים בלמידה מתוקשבת/למידה מרחוק

מאת: Uzuner Sedef
מקור וקרדיט :
 Questions of Culture in Distance Learning: A Research Review , International Review of Research in Open and Distance Learning, v10 n3 Jun 2009.
 
 המאמר  הנוכחי  אשר התפרסם לאחרונה בכתב העת המוערך International Review of Research in Open and Distance Learning ביקש לבדוק היבטים של תרבות והשפעתם על למידה מרחוק/למידה מתוקשבת. המחקר ערך בדיקה מקיפה של סקירת ספרות לגבי השפעות התרבות על למידת הסטודנטים ועל מעורבותם בקורסים מקוונים לא סינכרוניים. המאמר מדווח על ממצאים של 27 מחקרים קודמים בנושא זה תוך התייחסות לממצאי מחקרים אלו על מרכיבי תרבות בלמידה מתוקשבת ותוך ניסיון להבין האם המרכיב התרבותי ( המקומי, הקהילתי , הקבוצתי או החיצוני ) משפיע באופן שונה על לומדים מתוקשבים בעולם. מסקירת המחקרים עולה כי  למרכיב התרבותי יש השפעה לא מבוטלת על התנהגות ותפיסות הלומד בקורס המתוקשב .
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya