השלכות למידה משולבת ( blended learning ) על הציונים של תלמידים באלגברה

Katrina Schwartz. "New Research Asks: Does Blended Learning Boost Algebra Scores?", August 7, 2013.

דו"ח עכשווי של תאגיד RAND, בשיתוף עם המחלקה לחינוך, מנסה לספק סקירה אובייקטיבית של למידה מעורבת.

Blended learning או שיטת 'הלמידה המעורבת' היא הוראה המשלבת למידה מרחוק ומפגשים פנים אל פנים.

תאגיד RAND ערך ניסוי לאומי רנדומלי במשך שנתיים כדי לקבוע האם לתכנית לימודים של למידה מעורבת, שפותחה על ידי Carnegie Learning, Inc, יש השפעה חיובית על תלמידים בחטיבת ביניים ובתיכון שלומדים אלגברה.

הדו"ח מצא שתכנית הלימודים, שכללה הן זמן הוראה על גבי מחשבים והן הוראה פנים אל פנים, שיפרה את הביצוע בבית הספר התיכון.

עבור המחקר, תאגיד RAND הגיע לבתי ספר באזורים כפריים, עירוניים ופרבריים, שכללו תלמידים החיים באזורים עניים מאוד, מקומות בעלי אוכלוסיות של מיעוטים אתניים וכל סוג אחר של בית ספר.

עבור מחקר זה, ניתנה לבתי הספר שהשתתפו בו גישה לתוכנה שהמורים הוכשרו בה ללא תמיכות נוספות, בדיוק כפי שזה היה אילו בית הספר היה רוכש את התוכנה בעצמו.

כיצד המורים מערבים בין הוראה מקוונת של מתמטיקה להוראה בכיתה?

המחלקה לחינוך בחרה לחקור את תכנית הלימודים של Carnegie Learning בשל הישגי העבר שלה שכללו הצלחה ב-46 מחקרים לא רנדומליים אחרים.

תכנית הלימודים הזו נמצאת בשימוש מאז שנת 1998.

כמו תכנית לימודים אחרת של למידה מעורבת, הגישה של חברת Carnegie Learning מסתמכת על תוכנה כתוספת להוראה של המורה.

החברה ממליצה על שימוש בתוכנה במשך יומיים בשבוע ועל הוראה בכיתה שלושה ימים בשבוע משום שדברים כמו אינטראקציה בכיתה, דיון קבוצתי, שיתוף פעולה בפתרון בעיות עוזר לחבר את הלמידה.

פרטי התכנית
התכנית עצמה מבקשת מהתלמידים לפתור בעיות ארוכות ומרובות שלבים.
התכונה עוקבת אחר האסטרטגיות של התלמידים לפתרון בעיות ומספקת משוב על התהליך לאורך הדרך.
תכנית הלימודים גם ממליצה על הוראה בכיתה המתמקדת בעבודה בקבוצה קטנה, ביטוי תהליך פתרון הבעיות בקול ואפילו כתיבה בספר הלימוד.

אבל אף על פי שהתלמידים בקבוצת הניסוי השתפרו, תאגיד RAND לא יכול לקשר באופן מוחלט בין שיפור זה לבין השימוש בתוכנה.

במחקר שונה, תאגיד RAND מקווה לרדת לעומק לגבי הנתונים מהתוכנה עצמה כדי למצוא השפעה ישירה.
המחקר מצא כי התלמידים ביצעו טוב יותר בשנה השנייה של יישום התכנית, ללא קשר לניסיון של המורה.
במלים אחרות, אפילו כאשר התלמידים למדו אצל מורה שמעולם לא השתמש בתכנית הלימודים המעורבת לפני כן, אותם תלמידים ביצעו טוב יותר מאשר התלמידים בקבוצת הביקורת.


קישור למאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya