השימוש בסביבות לימודיות מתוקשבות בבתי ספר יסודיים ותיכוניים באנגליה

Jewitt, Carey, Clark, Wilma and Hadjithoma-Garstka, Christina. " The use of learning platforms to organise learning in English primary and secondary schools", Learning, Media & Technology; Dec2011, Vol. 36 Issue 4, p335-348, 14p.

מאמר זה מדווח על השימוש והפוטנציאל של טכנולוגיות של סביבה לימודית מתוקשבת בבתי ספר יסודיים ותיכוניים באנגליה. המאמר מדווח על הממצאים של מחקר איכותני לגבי התועלות של סביבה לימודית מתוקשבת בהתבסס על נתונים מחקר מקרים ב-12 בתי ספר יסודיים ותיכוניים באנגליה שנמצאים בשלב מוקדם של אימוץ הטכנולוגיות הללו.
המאמר מדווח על הממצאים לגבי הפוטנציאל של סביבה לימודית מתוקשבת להגביר את הגישה של התלמיד לטווח רחב של משאבי למידה, להגדיל את ההזדמנויות ללמידה עצמאית ומותאמת אישית, לתמוך בהזדמנויות ללמידה שיתופית ולשפר את תהליכי הרפלקציה וההערכה של התלמידים את הלמידה שלהם.
המאמר מסכם את ההשלכות הפדגוגיות ממצאים אלה ומביא סיכום קצר של התנאים המקושרים לשימוש אפקטיבי בסביבה לימודית מתוקשבת כדי לתמוך בלמידה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya