השימוש בהערכה רחבת היקף (מבחן פיז"ה): תובנות לגבי מדיניות ופרקטיקה במקרה של הונג קונג

Sui Chu Ho, Esther. The use of large-scale assessment (PISA): insights for policy and practice in the case of Hong Kong. Research Papers in Education, Nov2016, Vol. 31 Issue 5, p516-528.

מאמר זה בוחן באיזו מידה וכיצד הנתונים והתוצאות של מבחן פיז"ה (PISA) שימשו בעלי עניין שונים בתחום החינוך ובאיזו מידה משפיע מבחן פיז"ה על מדיניות ופרקטיקות חינוכיות בהונג קונג. מנקודת המבט של הממשלה, למבחן פיז"ה יש תפקיד חשוב בתמיכה ובהכשרת הרפורמה החינוכית של הממשלה מאז שנת 2000. הוא תמך במסגרות של תכניות לימודים ובמידה מסוימת בהתפתחות וברפורמה מנקודות השקפה חינוכיות ופילוסופיות.

אולם, תקשורת ההמונים והציבור הכללי חורגים רק לעתים נדירות מעבר לדירוג כדי לחפש אחר משתנים אחרים העשויים ליידע לגבי מדיניות למעט כמה חוקרים ומפתחי תכניות לימודים. אף על פי כן, מאמץ ניכר הוקדש בידי חוקרים מרכזיים בהונג קונג להפצת מידע אודות מבחן פיז"ה לפני ואחרי ניהולה של כל הערכה ולשיתוף התוצאות של הונג קונג, באמצעים כגון מסיבות עיתונאים, סמינרים, כנסים בין-לאומיים, מחקר והתפתחות מקצועית.

הניסיון מהמקרה של הונג קונג הציע כי על ידי שמירה על ההערכה הבין-לאומית כ"מעוטת סיכון" (low stake) אך עשיית שימוש טוב בה כדי ליידע בעלי עניין שונים וכדי ליזום התפתחות מקצועית של מורים עשויה לשמש כלי חסכוני להנעת רפורמה חינוכית. אולם, קיימת נטייה לשימוש יתר או לניצול לרעה של הערכות בין-לאומיות על ידי הפיכת ההערכה הבין-לאומית ל"עתירת סיכון" (high stakes), דבר שעשוי ליצור לחץ מיותר עבור בתי ספר, מורים ותלמידים המשתתפים בהערכה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

לשקול מחדש את הקשר בין תוצאות הערכה בין-לאומיות לבין תפוקה חינוכית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya