השיטה הסוקרטית וחשיבותה של הוראת מחלוקות במקצוע האזרחות – הדגמה של הצגה דיאלקטית של סוגיות אזרחיות

וורמן, ה' (2014). השיטה הסוקרטית וחשיבותה של הוראת מחלוקות במקצוע האזרחות - הדגמה של הצגה דיאלקטית של סוגיות אזרחיות. דברים, 7, 202-181.

מדינות דמוקרטיות נתונות בין כוחות סותרים. מצד אחד הן תלויות במעורבות – ולו מינימלית – של גוף האזרחים. מצד שני הן דוחפות את האזרחים לחיים פרטיים. ברחבי העולם המערבי הדבר בא לידי ביטוי ברמות נמוכות מאוד של ידע והבנה פוליטיים אצל אזרחים עד כדי סכנה לפרויקט הדמוקרטי.

אחד הסוכנים החברתיים שנועדו להתמודד עם בעיה זו הוא מערכת החינוך הציבורית, ומשאבים רבים מושקעים בעולם בפיתוח של חינוך אזרחי ממלכתי ובכלל זה של מקצוע האזרחות. חינוך זה מתמודד עם אתגרים רבים, ובראשם הקושי העצום לעסוק במערכת ממלכתית בסוגיות השנויות במחלוקת.

במאמר הנוכחי, קושי זה מוצג כפוגם בהיגיון החינוכי הקלאסי של השיטה הסוקרטית, לפיה על אדם להיחשף לערעור הנחות היסוד שלו על מנת שיתפתח כאדם חושב.

המאמר מציע לנתח את חשיבותה של הצגת המחלוקות בתחום האזרחות כסוגיות שאינן פתורות, על מנת להוביל תלמידים למצב של מבוכה סוקרטית, בירור חוזר ונשנה של הנחות יסוד ועידוד הפיכתם של התלמידים לאזרחים חושבים. משימה חיונית זו תודגם באמצעות הצגת מחלוקות בשלוש סוגיות אזרחיות.

ד"ר הלל וורמן מרצה במכללת אורנים, במכללה האקדמית בוינגייט ובבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.

למאמר המלא באתר מכללת אורנים

ראו גם:

אזרחות בין השורות: מבט ביקורתי על לימודי האזרחות בישראל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya