השוואת ביצועי סטודנטים הלומדים באמצעות שתי מתודות הוראה: פנים מול פנים ובאופן מקוון

Bandara, D., Wijekularathna, D. K. (2017), Comparison of student performance under two teaching methods: face to face and online. International Journal of Education Research, 12(1), 69-79

במחקר חדש שנערך בארה"ב נמצא שביצועי סטודנטים שלמדו מנהל עסקים באופן פרונטלי היו טובים יותר מביצועיהם של אלו שלמדו באופן מקוון. חוזקות ההוראה הפרונטלית התגלו כאשר נבחנו יכולות אנליטיות וכמותניות אך כאשר נבחנה יכולת כתיבת טקסטים, נמצא יתרון בלמידה מקוונת. במהלך השנים האחרונות, מספר הקורסים המקוונים המוצעים על ידי מכללות ואוניברסיטאות גדל. אף איכות הקורסים השתפרה באופן משמעותי. אוניברסיטאות רבות מציעות תכניות מקוונות לתואר ראשון ושני ויש צורך לבחון האם הישגי הסטודנטים טובים יותר כאשר הם לומדים באמצעות מתודת הוראה פרונטלית מאשר באופן מקוון.

מרבית המחקרים מראים שאין הבדל משמעותי מבחינת הביצועים בין למידה מקוונת והוראה פרונטלית. אף על פי כן, במספר מחקרים הוכח שביצועי סטודנטים שלמדו באופן פרונטלי היו טובים יותר בהשוואה לסטודנטים שלמדו באופן מקוון. המחקר הנוכחי משווה בין ביצועי סטודנטים שלמדו באמצעות הוראה פרונטלית לעומת הוראה מקוונת על מנת לברר מהי הדרך היעילה ביותר להעברת חומרי הקורס לסטודנטים, בפרט במקרים בהם הקורסים דורשים כישורים אנליטיים וכמותניים.

החוקרות השוו בין ביצועי סטודנטים בקורס אשר הועבר שמונה פעמים. 64 סטודנטים השתתפו בארבעה שיעורים מקוונים ו-95 סטודנטים השתתפו בארבעה שיעורים פרונטליים. כל שיעורי הקורס הועברו על ידי אותו מורה במחלקה למנהל עסקים באוניברסיטת אלבני. הקורס מיועד לסטודנטים בעלי יכולות אנליטיות גבוהות וכולל חומר מתמטי רב. כמו כן, נדרש מן הסטודנטים לדעת לתכנת בתוכנות כגון אקסל. הקורס כלל משימות, בחינות ומבחני אמצע וסוף קורס.

תוצאות המחקר הראו שביצועיהם של סטודנטים שלמדו באופן מקוון היו טובים יותר כאשר נדרשו לכתוב טקסטים במסגרת תרגילי הקורס. לעומת זאת, ביצועי סטודנטים שלמדו באופן פרונטלי היו טובים יותר כאשר נדרשו להשתמש בכישורים אנליטיים. באופן כללי, ביצועי הסטודנטים שלמדו באופן פרונטלי היו טובים יותר מביצועי הסטודנטים שלמדו באופן מקוון.

 

לקריאה נוספת:

מעקב אחר הוראה מקוונת מוצלחת בהשכלה הגבוהה: קולות של מורים מקוונים

הכתה הפרונטלית לא הולכת לשום מקום, בינתיים


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    נייס אהבתי 🤯

    פורסמה ב 17/05/2023 ע״י רון שמעון
    מה דעתך?
yyya