השוואה של שיטות תגובת קריאה לצורך הגברת למידת סטודנטים

Davis, C. J., & Zane, T. (2016). A comparison of reading response methods to increase student learning. Journal of Educators Online, 13(1), 25-38.

זה שכיח בקורסים בקולג' לבחון סטודנטים על הקריאות הנדרשות בקורסים אלו. עם צמיחת החינוך המקוון סטודנטים נדרשים לעיתים קרובות  לספק ראיות לקריאת החומר. אולם, קיים מחקר אמפירי מועט הקובע את האמצעים הכתובים הטובים ביותר כדי להעריך שסטודנטים קוראים את החומרים.

מחקר זה השווה באופן ניסויי את ההשפעה של מתן סיכומי קריאה או שאלות חקר על ביצועי מבחן של סטודנטים. התוצאות חשפו ששאלות חקר הובילו לציוני בוחן גבוהים יותר ולהכנה טובה יותר לבוחן, בהתבסס על משוב מהסטודנטים.

מגבלות המחקר כללו מדגם קטן של סטודנטים ופעילויות חיצוניות שעשויות היו להשפיע על הידע הכללי בנושא. התוצאות מציעות ששאלות חקר הממקדות סטודנטים למידע חיוני הנוגע לחומרי הקריאה הנדרשים משפרות את למידת הסטודנטים.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

ללמוד יותר אודות למידה: הערך המוסף של גישות איכותניות להערכה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya