הרפורמה הפדגוגית השקטה של משרד החינוך

במקביל לרצון לשפר את הישגי התלמידים ולהדגיש את ערכי הלאומיות היהודית-ישראלית, מתרחשת בימים אלה במשרד החינוך תחילתה של רפורמה חינוכית שקטה ועמוקה, רפורמה אשר תשנה את פני החינוך בארץ. כן, כן, ימות המשיח נחתו עלינו לטובה עם השנה החדשה. במסגרת מדיניות "אופק חדש" קיימת התחייבות לבצע הערכת מורים על-ידי מנהלי בתי הספר. הרשות הארצית למדידה ולהערכה (ראמ"ה) יחד עם המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית אבני ראשה פיתחו כלי להערכת מורים. אחרי הפיילוט וההרצה הראשונית של הכלי הוא יוצא לדרך באמצעות השתלמויות מנהלים.
ד"ר גדי ראונר עוסק בהכשרת מורים להיסטוריה ולאזרחות באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה הפתוחה
למאמרון המלא של ד"ר גדי ראונר

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?