הרלבנטיות הפוטנציאלית של מדעי המוח הקוגניטיביים עבור הפיתוח והשימוש בלמידה המוגברת על ידי טכנולוגיה

Howard-Jones, Paul; Ott, Michela; van Leeuwen, Theo; De Smedt, Bert. "The potential relevance of cognitive neuroscience for the development and use of technology-enhanced learning", Learning, Media & Technology, Jun2015, Vol. 40 Issue 2, p131-151.

קיים עניין הולך וגובר ביישום של מדעי המוח הקוגניטיביים בחשיבה ובפרקטיקה החינוכיות. המחברים סוקרים את הממצאים ממדעי המוח שמציגים את הרלוונטיות הפוטנציאלית שלהם ללמידה המוגברת באמצעות טכנולוגיה (Technology-Enhanced Learning). הם מזהים חלק מהסוגיות באמצעות שילוב מושגים ממדעי המוח במחקר של למידה המוגברת באמצעות טכנולוגיה.

המחברים מתריאים מפני חיפוש פתרונות מרשמיים ממדעי המוח עבור למידה המוגברת באמצעות טכנולוגיה ומדגישים, במקום זאת, את הצורך להמשיג את הלמידה המוגברת באמצעות טכנולוגיה במספר רמות ניתוח שונות (מוח, נפש והתנהגות, כולל התנהגות חברתית).

הסקירה הזו מדגישה את האפשרות של שילוב הלמידה המוגברת באמצעות טכנולוגיה ואת המושגים של מדעי המוח במערכות חינוכיות הניתנות להתאמה. המחברים שוקלים דוגמאות של התערבויות אינטר-דיסציפלינאריות מבוססות טכנולוגיה המשתמשות במדעי המוח ומכוונות לרפא הפרעות התפתחותיות.

המחברים שוקלים גם את הרלבנטיות הפוטנציאלית של ממצאים ממדעי המוח עבור ההתפתחות של סוכנות מלאכותית, יצירתיות, למידה שיתופית ותובנות עצביות לגבי האופן שבו סוגים שונים של רב-אופניות עשויים להשפיע על הלמידה, כך שעשויות להיות לכך השלכות עבור התפתחויות עתידיות ממשיות.

לבסוף, המחברים מזהים טווח של סיבות מדוע הדיאלוג בין מדעי המוח לבין הקהילות המעורבות בטכנולוגיה ובלמידה ככל הנראה יגבר בעתיד.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

נירופדגוגיה: הזמנה לדו שיח

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya