הקשר בין תפיסת שלושה מרכיבים של נוכחות חברתית והשתתפות בקבוצות דיון לימודיות

מקור: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
 
המחקר בדק את השפעתן של קטגוריות שונות של "נוכחות חברתית" על הנכונות של לומדים להשתתף בקבוצות דיון.
נוכחות חברתית מוגדרת כ"יכולת של משתתפי קהילת חקר להציג את תכונותיהם האישיות לקהילה כאשר הם מציגים את עצמם לאחרים כ"אנשים אמיתיים" (Garrison et al., 2000*)
לפי המודל של Rourke, Anderson, Garrison & Archer, 1999**  המרכיב החברתי הוא מכריע להצלחת הלמידה בסביבת למידה א-סינכרונית. שלושת הקטגוריות שהחוקרים זיהו נבדקו גם במחקר זה: אינטראקטיביות, תגובות מלכדות, ותגובות רגשיות.
 
במחקר השתתפו 38 נבדקים בגילאים 22-43 (74% נשים), כולם סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה.
רמת הנוכחות החברתית נותחה באמצעות ניתוח תוכן של שתי קבוצות דיון. שתי הקבוצות היו שונות זו מזו הן בכמות הנוכחות החברתית (115 אינדיקטורים בקבוצה הראשונה לעומת 349 בקבוצה השנייה), וגם ביצרניה – הסטודנטים שמשתתפים ומידת מעורבותם.
 
למרות פער ניכר בכמות האינדיקטורים לנוכחות חברתית בין שתי קבוצות הדיון נמצא כי הקוראים תפסו את רמת הנוכחות החברתית בשתי קבוצות הדיון באופן זהה. הקוראים הביעו נכונות רבה יותר להשתתף בקבוצת הדיון שנתפסה על ידם כאינטראקטיבית יותר, בעוד שלרמת התגובות הרגשיות או המלכדות לא היתה השפעה.
מהמחקר עולה כי לא ניתן לראות את הנוכחות החברתית כמושג אחיד. אינטראקטיביות ולא תגובות רגשיות או מלכדות קובעת את נכונות הלומדים להשתתף. הממצא מעיד שכנראה הקשר בין שלוש הקטגוריות של נוכחות חברתית אינו חזק מספיק כדי להצדיק איחודם תחת קטגוריות-על אחת. ההשלכה המעשית של הממצא החשוב היא כי על מנת לעודד השתתפות כדאי למנהלי קבוצות דיון לימודיות לעודד את האינטראקציה בין הלומדים יותר מאשר לעודד הבעת רגשות או לפעול למען לכידות קבוצתית.
 מקורות מצוטטים
*Garrison, R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2(2-3), 87-105.
**Rourke, L., Anderson, T., Garrison, D. R., & Archer, W. (1999). Assessing social presence in asynchronous, text-based computer conferencing. Journal of Distance Education, 14(3), 51-70.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya