הקשר בין פרפקציוניזם, דיכאון והערכה עצמית בקרב סטודנטים סינים במכללה

מאת: Ling Chai

Chai, L., et al. (2020). Relationship between perfectionism and depression among chinese college students with self-esteem as a mediator. OMEGA - Journal of Death and Dying, 80(3), 490–503

מחקר זה שם לו למטרה לבחון את האופן בו הערכה עצמית (self-esteem) מתפקדת כמשתנה מתווך בין פרפקציוניזם לבין דיכאון בקרב סטודנטים סינים במכללה. לצורך המחקר 918 תלמידי מכללה (מדגם לא קליני) מילאו שאלונים שהכילו כלים למדידת פרפקציוניזם, דיכאון והערכה עצמית.

התוצאות הראו כי יש קשר חיובי בין דיכאון לבין פרפקציוניזם לא סתגלתני וקשר שלילי בין דיכאון לבין פרפקציוניזם סתגלתני והערכה עצמית. במילים אחרות, פרפקציוניזם לא סתגלתני מנבא באופן משמעותי דיכאון, שעה שפרפקציוניזם סתגלתני והערכה עצמית הם מנבאים שליליים של דיכאון. חשוב מכך, משתנה ההערכה העצמית תווך באופן חלקי ניבוי של דיכאון הן ביחס לפרפקציוניזם לא סתגלתני והן ביחס לפרפקציוניזם סתגלתני.

מסקנת המחקר היא כי הערכה עצמית מהווה משתנה מתווך משמעותי ביחסים בין פרפקציוניזם ודיכאון ומכאן שתמיכה והעלאת ערכם העצמי וביטחונם העצמי של הסטודנטים עשויה להועיל בצמצום דיכאון, במיוחד בקרב פרפקציוניסטים לא סתגלתניים.

 

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

פרוייקט מיוחד ליום המורה: שחיקה, דיכאון, תפיסות מסוגלות, ומשתנים הקשורים לעבודה בקרב מורים בבית הספר

שימוש בגישה מטה-קוגניטיבית להערכה עצמית של סטודנטים להוראה

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya