הקשר בין משתני רקע אישי ומקצועי ותפיסת הקונטקסט הבית ספרי לבין שמרנות ופתיחות בקרב מורים ערביים בבתי-ספר יסודיים בישראל

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן

המחקר בדק את הקשר בין משתני הרקע האישי והמקצועי ותפיסת הקונטקסט הבית ספרי לבין העמדות בחינוך (שמרנות ופתיחות) בקרב מורים ערבים בבתי-ספר יסודיים בישראל. אוכלוסיית המחקר כללה מורים משלוש העדות העיקריות של האוכלוסייה הערבית בישראל – מוסלמים, נוצרים ודרוזים, וייחודו  הוא בכך שסוגיה זו טרם נחקרה במגזר זה.

כלי המחקר היה שאלון של שלושה חלקים: א. הקונטקסט הבית ספרי; ב. עמדות בחינוך; ג. רקע אישי ומקצועי. המדגם כלל 266 מורים מ-18 בתי ספר יסודיים ערביים בארץ.

בין הממצאים: א. אווירה חיובית של קונטקסט בית ספרי מעודדת את המורה להיות פתוח לחידושים בעבודתו; ב. עמדות בחינוך בקרב מורות פתוחות יותר בהשוואה לעמדות המורים במדד הכללי ובמדד הפתיחות; ג. ככל שהוותק בהוראה רב יותר, מידת השמרנות פוחתת;

ד. בהקשר של שמרנות ופתיחות לא נמצא הבדל בין מורים המתגוררים בעיר או בכפר;

ה. נמצא הבדל ביחס למדדי העמדות בחינוך במידת השמרנות והפתיחות בהתאם לעדה הדתית. המחקר כולל המלצות למערכת החינוך.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya