הקשר בין אינטראקציות חברתיות עם מבוגרים ובין דרכי התמודדות של מתבגרים עם קונפליקטים במסגרת בית ספרית

Yao, Z., Enright, R. (2018). The link between social interaction with adults and adolescent conflict coping strategy in school context, International Journal of Educational Psychology, 7 (1), 1-20. DOI: 10.17583/ijep.2018.2872

מאמר זה בוחן כיצד אינטראקציות חברתיות שונות של מתבגרים עם מבוגרים משפיעות על האופן בו מתבגרים מתמודדים עם קונפליקטים העולים במסגרת בית הספר. כפי שעולה מן המחקר, אינטראקציות שונות של המתבגרים עם מבוגרים הקרובים אליהם, כגון הורים ומורים, מעלות או מורידות את האפשרות שהמתבגרים יתמודדו באופן חיובי עם קונפליקטים אשר עולים בבית ספרם. כך למשל, אם למתבגר יש קשר טוב עם מורים, הסיכוי שהוא ידע להתמודד עם קונפליקטים בצורה משביעה רצון גדל.

במחקר השתתפו 8,717 תלמידי תיכון. הם נשאלו על מעורבות דתית (האם יש להם שייכות דתית והאם השתתפו בתפילות וטקסים) ועל יחסיהם עם הוריהם ומוריהם. כמו כן הם נשאלו על האופן בו הם מגיבים כאשר חבר לכיתה מקניט אותם ומתייחס אליהם באופן פוגעני.

תוצאות המחקר מצביעות על כך שמעורבות דתית, אינטראקציית מורה-תלמיד חיובית, פגיעה פיסית על ידי האב ולחילופין אב תומך, מגדילים את האפשרות לאימוץ דרכי התמודדות חיוביות עם קונפליקטים. החוקרים משערים שתלמידים שאבותיהם אלימים פיזית מרגישים יותר אשמה, ואשמה זו היא שגורמת להם לפנות לאפיקים יותר קונסטרוקטיביים בעת התמודדות עם קונפליקטים. עוד נמצא שאינטראקציית מורה-תלמיד שלילית ופגיעה מילולית על ידי האם, מקטינות את האפשרות לאימוץ דרכי התמודדות חיוביות עם קונפליקטים. כמו כן, הקשר בין המורים לתלמידים מנבא טוב יותר את אופני ההתמודדות עם קונפליקטים מאשר הקשר בין התלמידים להוריהם. לפיכך, על מנת לשפר את האופן בו התלמידים מתמודדים עם קונפליקטים בבית הספר, יכולים המורים לעבוד על חיזוק הקשר עם תלמידיהם ולשמש עבורם כמודל התנהגותי חיובי.

לטקסט המלא

לקריאה נוספת:

פרספקטיבות של מורים לגבי גורמים המסייעים ליישום של גישות כלל בית-ספריות לצורך פתרון קונפליקט

דפוסי הורות ותפקוד בבית הספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya