הקמת קהילה מקוונת של חקר במרכז ללמידה מרחוק, בויקטוריה

Jackson, Luke C. Jackson, Alun C. Chambers, Dianne , "Establishing an online community of inquiry at the Distance Education Centre, Victoria." Distance Education. Nov 2013, Vol. 34 Issue 3, p353-367. 15p.

 

סיכום המאמר נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממערכת פורטל מס"ע במכון מופ"ת

הקמת קהילה מקוונת של חקר במרכז ללמידה מרחוק, בויקטוריה בשנים האחרונות, היה היסט משמעותי במוסדות החינוך באוסטרליה וסביב העולם, להתרחב מעבר למה שהחינוך המסורתי מציע, על ידי הוספת קורסים מקוונים ומעורבים. קורסים אלה מתוכננים לערב, לאתגר ולחבר סטודנטים כדי לגרום להם סיפוק מהתנסות חינוכית. משום שהם ממוקדים על תקשורת מחשבים, תבנית הקורס של Garrison, Anderson & Archers (1999) הנקרא ( community of inquiry (CoI הפכה להיות דרך מאד פופולרית להערכת האפקטיביות של קורסים אלה.

בתחילה נחשבו קורסי Col כמסגרת תומכת של לומדים ומחנכים הקשורים ביחד על ידי החיפוש של משמעות ועקרונות משותפים. מסגרת ה-  CoI נתפסה כמודל לפיתוח מבנה של ידע שיתופי ותחושה של קהילה בסביבה המקוונת. המסגרת יצרה קווים מנחים לשיפור ניסיון חינוכי של סטודנטים בקורס מקוון על ידי עידוד מחנכים לקדם שלוש צורות חופפות של נוכחות בכיתות המקוונות שלהם: קוגניטיבית, הוראתית וחברתית.
הנוכחות הקוגניטיבית מתייחסת לדרגה שבה משתתפי קורס Col יכולים לבנות משמעות. הדאגה המרכזית היא, תהליך החקר ומדידתו במשך הזמן. משימות שמזרזות בצורה האפקטיבית ביותר את התחושה של נוכחות קוגנטיבית מאתגרות את התלמיד/סטודנט לחשוב בצורה ביקורתית על נושאים ולפתח ידע שיכול להיות מועבר לנושאים אחרים מעבר לאלה הנלמדים בכיתה.

נוכחות הוראתית מורכבת משלושה מאפיינים: תכנון ומנהלה, האצת השיחות והוראות ישירות. על ידי מעקב אחר המודל שניתן על ידי מסגרת ה- CoI מורים יכולים ללמוד איך לתמוך ולאתגר את תלמידיהם בסביבה מקוונת.

נוכחות חברתית מתייחסת לרמה שבה המשתתפים מרגישים מעורבים חברתית ורגשית עם אחרים בקהילה וזה ניצפה בהתבטאות רגשית, שיחות פתוחות והתלכדות קבוצתית. פקטור זה קשור ישירות לעד כמה התלמידים מרגישים מחוברים לעמיתים שלהם.

מסגרת ה- CoI הוצגה כדי לשפר נסיון חינוכי לתלמידים רבים בבית הספר התיכון ומספר קטן של תלמידים בחטיבות הביניים. נדרש מחקר נוסף כדי לדעת האם ניתן ליישם את מה שנמצא בבית הספר התיכון, לחטיבות הביינים ולבתי הספר היסודיים שרוצים לרתום את הפוטנציאל של הסביבה המקוונת.

מחקר זה בא לסגור את הפער על ידי חקירת השאלה:

 האם מסגרת ה- CoI היא מודל אפקטיבי לשיפור תחושת הקהילה בכיתה מקוונת במסגרות של למידה על-תיכונית P-12? מרכז הלימודים מרחוק בויקטוריה The Distance Education Centre, -DECV - נבחר למשימה זאת.

95% מהתלמידים/סטודנטים  ב-DECV מחוברים דיגיטלית לבית הספר דרך פס רחב או מערכת חיוג ומספקים להם מגוון אופציות של טכנולוגיות תקשורת ומידע, Information and Communication Technology (ICT) דרך סביבה מקוונת , הכוללת דיוני פורום, צ'אט וועידות ווידאו. למרות מגוון אמצעים זה, תלמידים רבים מרגישים את עצמם בודדים חברתית והם נתלים בקשר מורה-תלמיד, כקשר הראשוני שלהם לבית הספר.

השימוש בשיתוף פעולה מקוון להאצת יכולות התלמידים בשאילת שאלות, מתן תשובות, נסיבתיות, איתגור במסגרת ה- CoI הביאו לבחירתו כמודל מתאים לבחינת הנושא. המעורבות והבדיקה היו בשלוש כיתות שבכל אחת מהן היה מרכיב מקוון משמעותי.

שלוש הכיתות בניסוי זה יצגו מגוון רחב של תחומי מפתח בהוראה, Key learning areas-KLAs , כתה ראשונה משנת לימודים ה-11 תכננה ובחרה בטכנולוגיה שבה עבדו התלמידים/סטודנטים ביחד ליצור צמיד. כיתה שניה, הנדסת מזון, שבה התלמידים נדרשו לבשל וכמו כן לדעת את ההיסטוריה של הערך התזונתי של חומרי המוצא לפני הכנת ארוחה המבוססת על אחת מארבע העונות, כיתה שלישית עסקה בחינוך גופני לתלמידים בכיתה ה-12. הניסוי נמשך שנת לימודים אחת( שני סמסטרים רצופים). את ממצאי המחקר אספו בראיונות קדם ואחרי ההוראה של מורים ותלמידים, שאלונים עם שאלות פתוחות והערות אישיות של מציגי התכנית.

במשך התערבות ראשונית זאת, מסגרת ה- CoI הוטמעה כפי שציפו בשלושת הנושאים. כתוצאה מכך, סטודנטים דיווחו על מעורבות הולכת וגוברת במשימות והתייחסות חיובית לנקודות מבט של אנשים אחרים לנושאים , ששניהם מרכיבי מפתח של נוכחות קוגניטיבית. במושגים של נוכחות הוראתית, הסטודנטים הראו במשך הסמסטר השני, תפיסה והשגה חיובית של התנהגות המורים. ביחס לנוכחות החברתית, סטודנטים הראו יותר אינטראקציה וההבנה של הרווחים והיתרונות היכולים לנבוע מכך.

המידה של הנוכחות הקוגנטיבית, ההוראתית והחברתית בשלוש הקבוצות, הייתה שונה. הבדל זה יכול להתרחש כתוצאה של צרופי פקטורים שונים, הכוללים, בין היתר, סוגי הסטים של המטלות, סגנון ההוראה שבו משתמש המורה, בזמן שהוא מעביר את הפרקים הרלוונטיים של הקורס, בעיות טכניות כמו תלמידים בעלי גישה מוגבלת לחומרה ולתוכנה הנדרשות לשיתוף פעולה מקוון ואתגרים לוגיסטים לקבוצות תלמידים, כולל, בעלי מוגבלויות פיסיות או עודף מטלות ופעילויות המסיטים את התלמידים מהכיתה המקוונת לפרקי זמן משמעותיים.

למרות שזה בלתי אפשרי לומר בודאות ששינויים שניצפו אצל הסטודנטים על ידי החוקרים ביחס לשלוש צורות הנוכחות שנלמדו יכולים להיות משוייכים ישירות למחקר זה. אף התערבות כמו במאמר זה, בו מתוארת הרצת השיטה בשלוש כיתות לא נעשתה ולא הייתה כל התיחסות לטיעונים אלה ולא הופיעה במאמרים אחרים העוסקים בנושא באותו הזמן בו בוצע המחקר. חלק מהשיפורים המופיעים במאמר זה נובעים מהבגרות והנסיון הגדל של הסטודנטים בהשתתפות בקורסים מקוונים. מניסיון זה נובע כי ניתן להשתמש לצורך לימוד חיזוק הקשר בין הסטודנטים בכיתה המקוונת שלהם בבתי ספר של מעל 12 שנות לימוד, P-12 ..  ויש יתרון בשימוש במסלול תבנית ה- CoI כמודל לתכנון ושילוח חומרי הוראה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya