הקורסים של "אופק חדש" למורים בשנת ההוראה השנייה: מה חושבים המורים?

טימור, צ' (2014). הקורסים של "אופק חדש" למורים בשנת ההוראה השנייה: מה חושבים המורים? החינוך וסביבו, ל"ו, 63-47.

המחקר בדק את מידת שביעות הרצון של מורים מהקורסים של "אופק חדש" הניתנים למורים בשנת ההוראה השנייה, ואת הקשר בין ארבעה מדדים שנבדקו לבין הצלחת הקורסים: ארגון הקורס ואיכות ההוראה; אקלים הכיתה; יחסי מרצה סטודנטים; וקורס גנרי מול קורס ייעודי.

עוד התמקד המחקר בתפיסת ההבדלים בין הקורסים הללו ובין קורסי הסטאז' הניתנים בשנת ההוראה הראשונה. המחקר נערך בעקבות שינוי קונספטואלי בקורסים של "אופק חדש" אשר כלל מתן דגש על תוכני הקורסים באמצעות אתר משותף למרצים שהקימה מרכזת הקורסים בשנה החולפת.

במחקר השתתפו 187 מורים אשר השתתפו ב-13 קורסים, חלקם קורסים ייעודיים למקצוע ההוראה (אנגלית, חינוך גופני, חינוך מיוחד, גננות), וחלקם קורסים גנריים (בנושאי חינוך מגוונים). השאלונים (שלושה פרקים מתוך משוב הקורס) כללו 20 שאלות רב־ברירתיות בסולם ליקרט ו-4 שאלות פתוחות. השאלות הרב-ברירתיות בשאלונים עברו עיבוד סטטיסטי, והשאלות הפתוחות עברו ניתוח תוכן איכותני.

הממצאים מלמדים על שביעות רצון מן הקורסים ומן המרצים. שלושת המדדים הראשונים נמצאו קשורים לשביעות הרצון הכללית מן הקורסים ומשפיעים עליה, ואילו התחום האחרון לא נמצא קשור למידת שביעות הרצון של המורים. רוב המורים תפסו את הקורסים של "אופק חדש" ושל הסטאז' כשונים מהותית (את הראשונים כקבוצות לימוד מקצועיות, ואת האחרונים כקבוצות של שיתוף ברגשות ושיח עמיתים).

מסקנות המחקר הן שיש להמשיך בשדרוג התכנים, שכן למדד זה הייתה ההשפעה הגדולה ביותר על שיפוט המורים את הקורסים, וכן יש להמשיך באתגר של הפיכת הקורסים לקורסים מיטביים ומיטיבים עם אוכלוסיית המורים בשנת ההוראה השנייה שלהם.

למאמר המלא באתר מכללת סמינר הקיבוצים

ראו גם:

ההשתלמות משתלמת: מדוע גם למורים כדאי להמשיך וללמוד דברים חדשים

התפתחותם המקצועית של מורים בעקבות רפורמת "אופק חדש"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya