הקורסים המקוונים מסוג MOOC – כמה סיווגים נוספים

במקביל לפריחת הקורסים המקוונים והאחידים מסוג MOOC באוניברסיטאות הגדולות והיוקרתיות בארה"ב ( MIT, סטנפורד, פרינסטון, ייל, הארווארד, דיוק וכו' ) מתפתחים גם דגמים מגוונים יותר של קורסים מקוונים המנסים לפתח דגמים פדגוגיים ייחודיים יותר של אינטראקציה בקורסים. הדגם הקרוי cMOOC מדגיש יותר את האינטראקציה החברתית בקורס המקוון ולא רק את ההרצאות של המרצים בוידאו . דגם זה של קורסים מקוונים מבוסס על הגישה הפדגוגית של קונקטיביזים מבית מדרשו של סימנס.

במידה רבה קורסי הMOOC של האוניברסיטה הפתוחה באנגליה מבוססים על דגם והם מדגישים יותר למידת עמיתים ואינטראקציה רבה בפורומים של הקורס המקוון. הקורס המקוון באנגליה מבוסס על ‘activity-based’ pedagogy .גם האוניברסיטה הפתוחה בישראל משיקה בימים אלו קורסי MOOC -Massive Open Online Courses) פתוחים ברשת בחינם לכל, במספר שפות.

המיזמים המובילים זוכים לפופולריות רבה ומציגים ממוצע נרשמים של עשרות אלפים לכל קורס. עם זאת, חשוב לציין שאחוזי הנשירה מהקורסים הוא גבוה במיוחד (ממוצע של כ-70%). היקף הנשירה מהקורסים המקוונים המתוארים בסקירה זו הוא נמוך יחסית לקורסים המקוונים של האוניברסיטאות הגדולות בארה"ב.

A new classification for MOOCs

ראה גם :

etMOOC , קורסים מקוונים בגישה פעילה וקונסטרוקטיביסטית

 ההתנגדות של המרצים בארה"ב לגבי קורסים מקוונים מסוג MOOC לובשת עוד צורות

גישות להפעלה של קורסים מקוונים : קונקטיביזם

 האישה שקיבלה אתכם לסטנפורד

כיצד עובדת למידה שיתופית בקורסים מקוונים סגורים לעומת קורסים מקוונים פתוחים ורחבי-היקף

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya