הפרספקטיבות של סטודנטים לתארים מתקדמים לגבי הוראה אפקטיבית

Hill, Lilian H. "Graduate Students' Perspectives on Effective Teaching", Adult Learning, May 2014, Vol. 25 Issue 2, p. 57-65. 

מחקר זה השתמש בנתונים שנאספו במהלך שמונה שנים, שבמהלכן נבחנו הפרספקטיבות של סטודנטים לתארים מתקדמים לגבי הוראה אפקטיבית במהלך תרגול בכיתה.

הנתונים אורגנו בשלוש קטיגוריות:

(א) יכולת ההוראה (ידע לגבי הוראה ולגבי תוכן);

(ב) היחסים עם הסטודנטים;

(ג) העמדות של המורה (ביחס להוראה ולמידה).

נראה כי הפרספקטיבות של הסטודנטים עולות בקנה אחד עם הספרות לגבי מבוגרים והשכלה גבוהה, בכך שהוראה אפקטיבית כוללת הרבה יותר מאשר הצגת התוכן והשיטות להעברת התוכן לסטודנטים.

התהליכים הרגשיים המעורבים בלמידה, ביצירת קשר עם הסטודנטים, והדאגה לגבי הלמידה של הסטודנטים ולגבי יכולתם לשלב מידע חדש וליישמו, חשובים באותה מידה.

על כן, קורסים בהשכלה הגבוהה המיועדים למבוגרים הפונים להוראה צריכים לכלול יותר מאשר את תכנון הקורס ופנייה לטכניקות בלבד.

זאת מאחר והסטודנטים לעתים קרובות משעתקים באופן לא ביקורתי את המודלים להוראה שהם התנסו בהם, אלא אם כן יש להם הנחיה ישירה לגבי ההוראה והזדמנות להתמחות.

מאמר זה יכול לשמש כדרך להציג מידע לגבי הוראה אפקטיבית הנובעת ממקור שאותו הסטודנטים יכולים לזהות בקלות ולשמש כפלטפורמה לשיתוף הסטודנטים במחקר לגבי הוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

"הלומד המבוגר": צרכים ייחודיים והשתמעויות להוראה בחינוך הגבוה

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?