הפנים הרבות של החינוך המיוחד במסגרות התגובה להתערבות בארה"ב ובפינלנד

Bjorn, Piia M.; Aro, Mikko T.; Koponen, Tuire K.; Fuchs, Lynn S.; Fuchs, Douglas H.. "The Many Faces of Special Education Within RTI Frameworks in the United States and Finland", Learning Disability Quarterly, Feb2016, Vol. 39 Issue 1, p58-66.

תגובה להתערבות (Response to intervention) יכולה להיחשב כפרקטיקה יומיומית בחלקים רבים של ארה"ב, בעוד שבפינלנד, מתעצבת רק לאחרונה מסגרת חדשה של תמיכה בלמידה.

הבחירה בפינלנד כשותף השוואתי עבור נייר מדיניות זה מוצדקת מאחר והייתה התייחסות נרחבת למערכת החינוכית שלה על בסיס התוצאות הטובות שזכתה להן במסגרת מבחני פיז"ה (Programme for International Student Assessment).

התוצאות של המאמר ההשוואתי הנוכחי הראו ראשית, שהתגובה להתערבות בארה"ב כוונה בעיקר לאבחון ולמניעה של קשיי למידה בעוד שהתגובה להתערבות הפינית היא בעיקרה מבנה מנהלי לתמיכה.

שנית, התגובה להתערבות האמריקנית כוללת הגדרות ברורות ביחס לעוצמה, למשך הזמן ולתוכן התמיכה שסופקה בקרב כל שכבה (tier) בעוד שהגרסה הפינית לא כוללת הנחיות מפורשות לתמיכה.

שלישית, התגובה להתערבות האמריקנית אינה מניחה שירותי חינוך מיוחד בשתי השכבות הראשונות, אך המסגרת הפינית כוללת את שירותי החינוך המיוחד מתחילתה של התמיכה. המאמר דן בהשלכות לגבי מדיניות ופרקטיקה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ההשלכות של משתנים דמוגרפיים הקשורים לשחיקה בקרב מדגם של מורים לחינוך מיוחד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya