הפחתת המתח של הסטודנטים דרך הכשרה בניהול זמן: מחקר התערבות

Hafner, Alexander; Stock, Armin; Oberst, Verena. "Decreasing students' stress through time management training: an intervention study", European Journal of Psychology of Education - EJPE (Springer Science & Business Media B.V.), Mar2015, Vol. 30 Issue 1, p81-94.

המטרה של מחקר זה הייתה לבחון את ההשפעות של תכנית הכשרה בניהול זמן על השליטה הנתפסת בזמן ועל המתח הנתפס בהקשר של השכלה גבוהה.

עשרים ושלושה סטודנטים לתואר ראשון השתתפו בתכנית התערבות שכללה הכשרה בניהול זמן ודיווחו על הדרישות, על המתח הנתפס ועל השליטה הנתפסת על הזמן באופן ישיר שבועיים וארבעה שבועות לפני תחילת תכנית ההכשרה.

המחברים השתמשו במערך מחקר, שבו הלחץ הנתפס והשליטה הנתפסת בזמן מהווים משתנים תלויים, שתכנית ההכשרה אמורה להשפיע עליהם, והדרישות מופיעות כמשתנה בקרה, שלא אמור להשתנות.

כפי שנחזה, הלחץ הנתפס פחת והשליטה הנתפסת על הזמן עלתה לאחר ההכשרה, בעוד שהדרישות לא השתנו. על כן, תכנית הכשרה בניהול זמן עשויה להיות יעילה עבור הרווחה של סטודנטים לתואר ראשון.

אף על פי כן, יש צורך במחקרי התערבות רבים יותר בתחום זה, בייחוד מחקרים שיכללו מדגמים גדולים יותר, כדי לתרום לתוצאות ולמסקנות איתנות יותר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

פלטפורמה של למידה מקוונת: יתרונות וחסרונות לגבי ניהול זמן


מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?