הערכת פרחי הוראה לפני הסמכתם: נקודות מבט על הערכת הביצועים של מורי קליפורניה

Okhremtchouk, I., Newell, P., & Rosa, R. (2013).Assessing Pre-service Teachers Prior to Certification: Perspectives on the Performance Assessment for California Teachers (PACT). Education Policy Analysis Archives, 21(55-57), 1-27.

מחקר זה מתמקד בנקודות מבט של פרחי הוראה בהתיחס להיבט איך התהליך של השלמת הערכת הביצועים של מורים בקליפורניה Performance Assessment for California Teachers -PACT, השפיעה עליהם מבחינה אקדמית, אישית ומקצועית.

נקודות מבט של פרחי הוראה נרכשו תוך שימוש בכלי עבודה לביצוע סקרים המורכב משאלות פתוחות. בנוסף לכך, רמות הביטחון העצמי, המשתייך גם הוא, למשימת הערכת המרכיבים של PACT כמו,תכנון, תכניות לימוד, הוראה, הערכה, רפלקציה, ושפה אקדמית, נמדד קודם להעברת דף הערכה פורטפוליו של PACT ורמות אלה השוו לתוצאות מעשיות של PACT .

מחקר זה מביא מסקנות למורי מורים ותכניות הכשרת מורים, כשהוא מטמיע את נקודות המבט של פרחי הוראה. השלכות אלה כוללות הצעות ברמה הפוליטית וכמו כן, דיון בהתפתחויות מכוונות ובלתי מכוונות של הערכת PACT על פרחי ההוראה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya