הערכת התרומה של סביבת למידה קונסטרוקטיבית למסוגלות עצמית אקדמית בהשכלה הגבוהה

Alt, Dorit. "Assessing the contribution of a constructivist learning environment to academic self-efficacy in higher education", Learning Environments Research, Apr2015, Vol. 18 Issue 1, p47-67.

מחקר זה בחן כיצד מאמצים חינוכיים שהתבססו על תיאוריה קונסטרוקטיביסטית (Constructivism) קושרו לאמונות מסוגלות עצמית של סטודנטים במסגרת ההשכלה הגבוהה.

העקרונות הפדגוגיים הקונסטרוקטיביסטיים הנתפסים והמסוגלות העצמית האקדמית נמדדו עבור מדגם שכלל 167 תלמידי קולג' לתואר ראשון הלומדים בסביבת למידה מבוססת בעיות (PBL) המבוססת על תיאוריה קונסטרוקטיביסטית, ובסביבת למידה מסורתית אשר עושה שימוש בהוראה קונבנציונלית.

המטרות העיקריות היו להשוות בין סביבות הלמידה השונות ולזהות אילו מדדים קונסטרוקטיביסטיים נתפסים בסביבת למידה מבוססת בעיות תורמים יותר לאמונות של מסוגלות עצמית אקדמית.

הניתוח הראה שהסטודנטים בקורס של למידה מבוססת בעיות תפסו את סביבת הלמידה כיותר קונסטרוקטיביסטית וכבעלת מסוגלות עצמית אקדמית גבוהה בהשוואה לסביבה המבוססת על הרצאה.

המושג הנבנה "הנעה לקראת חקירת המושג וביצוע רפלקציות" (המידה שבה מתעוררות הפונקציות של למידה מטה-קוגניטיבית מסדר גבוה לקראת ידע) היה המנבא החיובי הדומיננטי של מסוגלות עצמית אקדמית. המאמר דן בהשלכות של ממצאים אלה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

למידה עצמאית מודרכת: גישה להוראה וללמידה עבור לומדים מבוגרים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya