הערכת התלמיד בלמידה מקוונת: אתגרים ופרקטיקות אפקטיביות

Lorna R. Kearn. "Student Assessment in Online Learning: Challenges and Effective Practices".


ההערכה של למידת התלמיד היא היבט יסודי של הוראה. אתגרים ורכיבים מיוחדים קיימים בהערכת הלמידה של התלמיד בסביבות מקוונות.

מחקר דו-שלבי זה חקר את הסוגים של שיטות ההערכה שבהם משתמשים בקורסים מקוונים ואת הדרכים שבהן הסביבה המקוונת מקילה או מגבילה שיטות מסוימות.


בשלב הראשון, נסקרו סילבוסים מ-24 קורסים מקוונים כדי לגלות סוגים של שיטה שבה השתמשו כדי להעריך את הלמידה של התלמיד והתורמים לציון הכולל בקורס.


בסקירה גובשו חמש קטגוריות: 


(1) משימות בכתב;
(2) דיון מקוון;
(3) עבודת שטח;
(4) בחנים ומבחנים;
(5) ומצגות.

השלב השני כלל ראיונות וקבוצת מיקוד עם שמונה מנחים מקוונים כדי לדון באתגרים ובפרקטיקות האפקטיביות בהערכה מקוונת.

האתגרים עלו בעקבות ההשפעה של המרחק הפיזי בין המנחה לבין התלמידים, התאמות הנובעות מהצורך בשימוש בטכנולוגיה לצורך תקשורת עם התלמידים, עומס עבודה וסוגיות של ניהול זמן, והצורך המתמשך לאסוף מגוון של נתוני הערכה ולספק משוב.

הראיונות שנערכו בשלב השני הציעו אסטרטגיות והצעות כדי לנטרל את האתגרים שהם זיהו.

המאמר מסיים בהמלצות המסנתזות את תוצאות המחקר הזה עם תוצאות שנמצאו בספרות.

קישור למאמר המלא באנגלית
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya