הערכת השפעות מולטימדיה על תשובות תלמידים תוך שימוש במערכת תשובות אישית ( קליקרים) אינטראקטיבית

מאת: K Gray

Gray, K., Owens, K., Liang, X., & Steer, D. (2012). Assessing Multimedia Influences on Student Responses Using a Personal Response System. Journal Of Science Education & Technology, 21(3), 392-402.

מחקר עכשווי על מערכות תשובה אישיות (clickers) אינטראקטיביות התמקד בנושאים חיצוניים המתייחסים להטמעת טכנולוגיה זאת או באופן רחב יותר, מדידת הישגי התלמידים ולא בחקירת ההבדלים בתגובות ותשובות עצמן. בתהליך לימוד בעזרת מולטימדיה נעשה שימוש גם במילים וגם בתמונות ומחקר בפסיכולוגיה קוגניטיבית מציע ששימוש גם במילים וגם באילוסטרציות משפר את הלמידה של התלמידים.

מחקר זה בודק את תגובות ותשובות של 561 תלמידים המשתתפים במכינה לקורס מדעי כדור הארץ על מנת לקבוע: האם הכללת אילוסטרציה בשאלות שעונים עליהן באמצעות קליקרים clicker באות לידי ביטוי באחוזים גבוהים יותר של תשובות נכונות מאשר בשאלות שלא כללו את האילוסטרציה? שאלות בנושאים השייכים לאדמה המוצקה, נכללו בקטגוריה של שאלות עם אילוסטרציה אם הן כללו תמונות , גרף וטקסט בלבד, אם השאלות כללו טקסט בלבד. לכל סוג של שאלות, החוקרים חישבו את אחוז התשובות הנכונות של כל תלמיד והשוו אותם לתוצאות מבחן ATC קריאה, מתימטיקה ומדעים שהתלמיד השיג.

אנליזות של מדידות של שונות שנעשו באופן חוזר בתוך הקבוצות לא הראו הבדלים משמעותיים באחוזי התשובות הנכונות, בין אלה שהיה להם טקסט בלבד לבין אלה שהיו להם שאלות עם אילוסטרציות. תוצאות דומות התקבלו עבור קבוצות תלמידים שנבחרו לפי תוצאות מבחני ATC שלהם בקריאה, מתימטיקה ומדעים.

תוצאות אלה מצביעות על כך שהדרך בה נכתבות שאלות ה- concep test איננה משפיעה על תשובות התלמיד ותומכת בטענה ששאלות מסוג זה הן כלי הערכה העומד בפני עצמו.

ראה גם :
השימוש בשלטים אינטראקטיביים בכיתות לימוד בארה"ב הולך וגדל

השפעת מכשירים מסוג קליקר ליצירת משוב בשיעור על המטה-קוגניציה של הלומד


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya