הערכת המתמחה בשנת ההתמחות: מי יעריך וכיצד?

הערכת המתמחה בשנת ההתמחות: מי יעריך וכיצד?
תקציר ממצאי מחקר בין-מכללתי שנעשה בחסות רשות המחקר של מכון מופ"ת, 2006
מאת: ד"ר רבקה רייכנברג, ד"ר רחל שגיא, אירית לוי-פלדמן
מחקר זה מתמקד בהערכת המתמחה במהלך שנת ההתמחות ומטרתו לבחון את עמדותיהם של המעורבים בשנת ההתמחות ביחס לשאלות האלה: מה הם מקורות המידע המתאימים ביותר להערכת המתמחה , ומי הם השותפים המועדפים בהערכה? הממצאים מצביעים על כך שחברי הצוות הגרעיני , הכוללים את המורה החונכת, המנהל והמתמחה עצמו, הם אלו שצריכים להעריך את המתמחה. כמו כן נמצא כי גם התלמידים נתפסו כשותפים להערכה.ההשלכות של ממצאי מחקר זה יכולות להצמיח ידע תיאורטי חדש להבניית תהליך הערכת המתמחה, וידע פרקטי חדש, הנובע מההמלצות האופרטיביות של מחקר זה. העיקריות שבהן כוללות המלצה להתמקד בהערכה מעצבת במהלך השנה כולה על ידי הצוות הגרעיני בבית הספר, ובעיקר על-ידי המורה החונכת.   מומלץ לשתף את המתמחה בתהליך ההערכה באמצעות פורטפוליו.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya