הערכת איכות ההוראה של מורים למדעים בוגרי מסלולי הכשרה אלטרנטיביים

המחקר הנוכחי ביקש לבדוק האם מורים למדעים שהוכשרו בתכנית אלטרנטיבית בארה"ב תורמים להישגי התלמידים בבחינות ארציות סטנדרטיות. המורים למדעים שהשתתפו במחקר לימדו מדעים בכיתות ה' בביה"ס בארה"ב. השימוש של המורים למדעים בחומרי למידה לא היה אופטימלי והשילוב שהם בהוראה פעילה היה לוקה בחסר.

למורים היה אמנם ידע מדעי רב , אך בהעדר ניסיון מקצועי ממושך כמו המורים הרגילים למדעים הם נאלצו לשלב את חומרי הלמידה בצורה פחות מאתגרת לתלמידים בכיתה. התוצאות של המחקר מלמדות כי הישגי התלמידים שלמדו בכיתות שלהם במדעים היו נמוכים יותר בהשוואה לממוצע הארצי בבחינות ההישגים הנורמטיביות.

עורכי המחקר ממליצים להגביר את כיווני הדרכה שנועדו להשביח את ההתפתחות המקצועית של המורים בוגרי המסלולים האלטרנטיביים , לרבות חשיפת המורים לשיטות הוראה מתקדמות בהוראת המדעים בבתי ספר יסודיים.

Linek W, Sampson M, Palmer J, et al. Middle School Alternatively Certified Science Teachers: Resources, Teacher Choices, and Student Achievement, Journal of Educational Research (2009) , Volume: 102, Issue: 6, Pages: 403-412


קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya