הערכה של למידת התלמידים בעת עבודה בקבוצות

Frykedal, Karin Forslund; Chiriac, Eva Hammar. " Assessment of students' learning when working in groups", Educational Research v. 53 no. 3 (September 2011) p. 331-345.


המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה הן להשיג ידע מעמיק לגבי האופן שבו מורים מעריכים את הלמידה האינדיבידואלית המתרחשת בעבודה בקבוצה, והן לחקור את האופן שבו מורים מנהלים את האתגרים המופיעים בהערכה מעין זו. מטרה נוספת הייתה, בהתבסס על מחקר קודם בתחום, לספק אמצעים לטיפול באתגרים אלה.

מדגם: הנתונים נאספו באמצעות ראיונות עם שלוש קבוצות מיקוד. האינפורמטים היו 11 מורים, שלימדו תלמידים בגילאי 11 עד 16 שנים הלומדים בחינוך חובה בשבדיה במהלך אביב 2009.

תוצאות: התוצאות מראות שמורים השתמשו בעיקר בגישות בלתי פורמליות כאשר הם העריכו את הידע ואת היכולות של התלמידים בעת עבודה בקבוצה. המורים השתמשו בהערכה ברמה כללית כאשר הם מדברים על הערכה והתיאורים שלהם לגבי מה שהם מעריכים היו מעורפלים. יחד עם זאת, בדו"חות הערכה של המורים לגבי מה הם העריכו, ניתן להבחין הן בתהליך והן בתוצר שבוצעו ברמת הפרט וגם ברמת הקבוצה.

יתר על כן, התוצאות חושפות שתי אסטרטגיות הערכה שונות, כלומר האופן שבו ההערכה בוצעה -על ידי המורים (מחוץ לקבוצה) או על ידי התלמידים (מתוך הקבוצה).

בנוסף, התוצאות חשפו שהמורים נתקלו בקשיים בתרגום הממצאים למוחשי לגבי מה שהם העריכו ולגבי האופן שבו הם העריכו. המורים גם חוו חוסר וודאות ודרישות סותרות הנוגעים להערכה של תלמידים בעבודה בקבוצה. המורים מודעים לקשיים שלהם : המורים עצמם היו מודאגים לגבי קושי זה.

מסקנה: לדעתם של המורים, המטרה של העבודה בקבוצה הייתה כדי לפתח יכולות של עבודה בקבוצה ולא כאמצעי לרכישת ידע אקדמי. דעה זו השפיעה על האופן שבו השתמשו המורים בהערכה, כלומר, הם התמקדו בהערכה של היכולות השיתופיות.

מאמר זה מבהיר חלק מהבעיות של מורים הנוגעות להערכה של עבודה בקבוצה וחלק מההשלכות הפדגוגיות המבוססות על ממצאים אמפיריים. מודלים ותיאוריות המבוססים על מחקר בתוך תחומים אלה יכולים להגביר את הביטחון של המורים, שבתורם יוכלו להגביר את יכולתם להשתמש בעבודה בקבוצה כדרך להערכה וגם יגבירו את היכולת שלהם בביצוע ההערכה והסקת המסקנות .

ראה גם :

The assessment of group work: lessons from the literature

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya