הערכה מעצבת של תכנית ה-M.Ed. בהוראת שפות (אנגלית וערבית) מנקודת מבט של סטודנטים

מקור וקרדיט :
ג'נינה קהן-הורביץ (2007).הערכה מעצבת של תכנית ה-M.Ed. בהוראת שפות (אנגלית וערבית) מנקודת מבט של סטודנטים, דוח מסכם, אורנים, מכללה אקדמית לחינוך.
 
המחקר בדק תפיסות, ציפיות ושביעות רצון של סטודנטים הלומדים בהתמחויות להוראת אנגלית וערבית בתוכנית M.Ed. בהוראת שפות.
כלי המחקר היה שאלון. אוכלוסיית המחקר כללה 91% מהמתמחים מהמחזור הראשון של התוכנית שענו על השאלון באמצע שנה א' ו75% מהם -בסוף שנה ב' ו-83% מהלומדים מהמחזור השני שענו על השאלות בתחילת שנה ב'.
מן הממצאים עולה כי המשיבים ציפו לקבל כלים לתפקוד מקצועי יותר. משיבי המחזור הראשון הרגישו שאכן קיבלו את התובנות והכלים המעשיים לכך. הם גם דיווחו על שיפור בביטחון העצמי ועל דימוי עצמי חיובי יותר כמורי שפות בעקבות השתתפותם בתכנית. המשתתפים ציפו לרכוש מיומנויות לבניית חומרי לימוד שיוכלו להנחות מורים ופרחי הוראה ולרכוש ידע תיאורטי, קונצפציות ותובנות כרקע לפיתוח תחומים אלה. משתתפי המחזור הראשון אכן הביעו שביעות רצון גבוהה בעניין זה. כל המשתתפים דיווחו על תרומת התוכנית לקישור בין תיאוריה למעשה.
מה דעתך?

    שמחתי לקרא על מחקר ההערכה ,אני מעוניינת לקבל את הדו"ח המלאתודהמעניין לבדוק תכניות אחרות האם יש הבדלים ומהם?

    פורסמה ב 04/03/2009 ע״י שןש מלאת

    שלום שוש,הדוח המלא נמצא בספרית מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

    פורסמה ב 08/03/2009 ע״י פורטל מס"ע
    מה דעתך?