הערכה מעצבת מקוונת בהשכלה הגבוהה: סקירת ספרות

מאת: J. W Gikandi

Gikandi, J. W.; Morrow, D.; Davis, N. E. " Online formative assessment in higher education: A review of the literature", Computers & Education v. 57 no. 4 (December 2011) p. 2333-51.


מאמר זה מספק סקירה איכותנית שיטתית של הספרות המחקרית לגבי הערכה מעצבת מקוונת (Online formative assessment ) בהשכלה הגבוהה. כסקירה נרטיבית אינטגרטיבית, השיטה המיושמת בסקירה זו הובילה לחיפוש שיטתי, סקירה וכתיבת סקירת ספרות זו כדי להפגיש בין הנושאים העיקריים לבין ממצאי המחקר בתחום זה.

המחברים יישמו קריטריון תמטי איכותני בבחירת הספרות ובסקירתה, שמתוכה הם התמקדו בזיהוי נושאי הלבה המרכזיים למונח הערכה מעצבת ובניתוחם תוך התמקדות ביישום של הערכה מעצבת בתוך ההקשרים משולבים (blended) ומקוונים. טכניקות שונות זוהו עבור הערכה מעצבת מצד האינדיבידואל, העמיתים והמורה. רבות מטכניקות אלה מקושרות לכלים מקוונים כגון: כלי חקירה של בחינה עצמית, פורומים לדיון ו- e-portfolios.

התועלות שזוהו בסקירה המקיפה כוללות שיפור של מעורבות הלומד (learner engagement) ושל המרכזיות בתהליך כשחקני מפתח, כולל הפיתוח של קהילת למידה.

הממצאים העיקריים הם שהערכה מעצבת מקוונת אפקטיבית יכולה לטפח מוקד הממורכז בהערכה ובלומד באמצעות משוב מעצב ובאמצעות מעורבות מוגברת של הלומד המקוון בניסיונות למידה בעלי ערך. פעילויות של הערכה אותנטית מתמשכת ומשוב מעצב אינטראקטיבי זוהו כמאפיינים חשובים שיכולים להתייחס לאיומים על המהימנות ועל התוקף בתוך ההקשר של למידה מעצבת מקוונת.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya