הערכה מעצבת כתרבות ארגונית: הכיתה במוקד

פעולות רבות מתקיימות בבית הספר, ואלה כוללות הוראה, לימוד והפעלה של תכניות חברתיות וחינוכיות. צוות בית הספר - המנהל, המחנכים, המורים וממלאי התפקידים האחרים בו – זקוקים למידע הקשור בקיומן הסדיר של הפעולות האלה. מידע זה כולל פרטים רבים על צורכי התלמידים והישגיהם, על התלמיד כפרט (יכולות, כישורים וידע) ועל התהליכים החברתיים והקבוצתיים בבית הספר. המידע הזה ניתן לצוות בית הספר באמצעות פעולות הערכה. ההערכה חשובה אפוא ביותר לעבודת בית הספר, במיוחד בשנים האחרונות, כשגוברת הדרישה לאחריותיות. ההערכה נדרשת בעת הזאת להיות חלק בלתי נפרד מתרבות הארגון בבית הספר. הצורך הגובר בהערכה בבית הספר והדרישה שזו תהיה טבועה בתרבות הארגונית שלו מעלים את השאלות מהי "הערכה" ומהי "תרבות ארגונית של הערכה". מטרתו של מאמר זה היא לנסות להשיב לשאלות אלו, להציג את ההערכה המעצבת (בכיתה) ולהצביע על הדרכים להטמעתה בתרבות הארגונית של בית הספר.

למאמר של פרופסור יצחק פרידמן


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya