הערכה כתהליך מכַוון

 ברברה פרסקו, חרותה ורטהיים, רבקה לזובסקי (עורכות),  הערכה כתהליך מכַוון , הוצאת מכון מופ"ת 2011

בשנים האחרונות מדידה והערכה היו לחלק בלתי-נפרד מהפעילות הארגונית המתבצעת בכל מגזר במשק. בתחומי החינוך והרווחה הערכת פרויקטים ותכניות נחשבת לאמצעי יעיל ואף הכרחי לפיתוחם ולשיפורם, כמו גם לשקיפות של העשייה ותוצריה. במסגרות החינוך למיניהן הערכת הלמידה של תלמידים והערכת תפקודם של מורים, מנהלים ועובדי חינוך אחרים היו לפעולות שבשגרה.

הספר הערכה כתהליך מכוון הוא פרי עבודתם של חוקרים ומרצים באחת המכללות להכשרת עובדי הוראה וחינוך. החוקרים והמרצים הללו צברו ניסיון רב במהלך שנים רבות של פעילות – חלקם כמעריכים, חלקם כלקוחות של פעולות הערכה.

הספר עוסק בסוגיות מגוונות בהערכה. מוצגים בו ניירות עמדה, מאמרים עיוניים, מחקרים אמפיריים ודוגמאות להערכת תכניות ופרויקטים. הוא נחלק לשלושה שערים: השער הראשון עוסק בתרומתה של ההערכה לתהליכי שינוי מנקודת מבטם של המעריך, המזמין והלקוחות; השער השני עוסק בגישות ובשיטות בהערכה, כמו למשל שילוב בין שיטות כמותיות ואיכותניות, הערכה שיתופית והערכת התאוריה של תכנית; השער השלישי והאחרון עוסק בפעולות הערכה בחייו של מוסד אקדמי. המאמרים בשער זה דנים במאפיינים של תרבות הערכה מוסדית, בהערכת הלמידה של סטודנטים, בהערכת ההוראה של מרצים, בהערכת תכניות חינוכיות וחברתיות ובהכשרתם של אנשי חינוך לעסוק בהערכה.

במאמרים האלה ימצאו עניין כל העוסקים בביצוע הערכה וכל המשתמשים בתוצריה, ובעיקר אלה העושים זאת בתחומי החינוך והרווחה: מעצבי מדיניות, מפעלי תכניות ופרויקטים, עובדי מערכת החינוך (מנהלים, יועצים, מורים, רכזי הערכה) וסטודנטים לתואר שני בחינוך ובמקצועות הסיוע.


תוכן עניינים ופתח דבר

 קישור לקטלוג ההוצאה לאור במכון מופ"ת

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya