הערות תיאורטיות אודות הניתוח הסוציולוגי של רשתות רפורמה בית-ספרית

Ladwig, James G. Theoretical notes on the sociological analysis of school reform networks. British Journal of Sociology of Education. May2014, Vol. 35 Issue 3, p371-388. 18p.

לפני קרוב לשני עשורים, המחבר שרטט בקווים כלליים את ההשלכות התאורטיות והמתודולוגיות של המושג שדה חברתי של פייר בורדייה (Pierre Bourdie) עבור ניתוחים סוציולוגיים של מדיניות חינוכית ורפורמה בית-ספרית. הניתוח הנוכחי מרחיב עבודה זו ומתייחס לחשיבות הסוציולוגית של אחת מהצורות השכיחות ביותר של רפורמה חינוכית: רשתות רפורמה בית-ספרית (school reform networks).

מחד גיסא, ניתוח זה מדגיש את המידה שבה החינוך מורכב משדות חברתיים מרובים המתקיימים יחדיו, המציעים לרשתות רפורמה בית-ספרית מינוף גדול לשינוי. מאידך גיסא, הדרגה אליה רשתות רפורמה מקוות להגשים את שאיפותיהן תלויה באופן בסיסי ביכולת שלהן למנף את עבירות ההון בקרב אותם שדות חברתיים המנהלים את הפרקטיקות היום-יומיות של החינוך.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya