העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות MOODLE

"העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות MOODLE", קיוונים אקדמאיים, מכון מופ"ת , 2011 .

ענת שמלא, אלונה פורקוש ברוך

המחקר המדווח במאמר מתמקד בהטמעת מערכת ה-Moodle בהקשר לתהליכי העצמת ההוראה-למידה בשתי מכללות להכשרת מורים מובילות בישראל. ההטמעה התבצעה באתרים המלווים קורסים פנים אל פנים, ובחלקה בקורסים מקוונים במלואם או במודלים משולבים (blended learning). המערכת הוטמעה בשנת הלימודים תש"ע ונמצאת בהרצה, ובשלב זה נמשכים תהליכי אפיון הצרכים האקדמיים הנדרשים בשתי המכללות. מודל הטמעת ה-Moodle שונה בשתי המכללות, ונגזרות מכך סוגיות הקשורות לתהליכי ההטמעה ולהשפעתם של תהליכים אלה על היקף השימוש באתרי קורסים; לשימושים פדגוגיים שעושים המרצים במערכת ה-Moodle (תכנים, הפעלות ואינטראקציה וניהול הקורס והלמידה); ולדפוסי שימוש שניתן לזהות במערכת.

המחקר התבצע במתודולוגיה כמותית בעיקרה. איסוף המידע התבצע אוטומטית באמצעות מערכת מובנית ב-Moodle לאיסוף נתונים. הממצאים הצביעו על הלימה בשימושים הנפוצים שמבצעים המרצים ברכיבי ה-Moodle בין שתי המכללות. בשתיהן נעשה שימוש נפוץ במשאבים, בפורומים ובמטלות.

 המשמעות היא שבעוד שהציפייה הייתה שה-Moodle יעודד שימוש ברכיבים ייחודיים שלא היו בנמצא בממשקים קודמים, בפועל נעשה שימוש ברכיבים המסורתיים, שאינם דורשים שינוי מהותי בשיטת ההוראה, כגון העלאת קבצים, קישור לאתרים ופורומים. נראה כי רכיבים אלה עונים על צורכי ההוראה והלמידה ומשמשים עוגן עבור המרצים בתהליך הטמעת המערכת החדשה. רכיבים מורכבים יותר, כגון WiKI , בלוגים, שיעורים מקוונים סינכרוניים, דורשים שינוי בשיטת ההוראה ולמרצים קשה יותר לאמצם.

למאמר המלא בכתב העת "קיוונים אקדמאיים"


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אני עדיין אופטימי ומקווה לראות את מורי המורים אשר התרווחו בנחת בקורסים אותם הם מלמדים, מאמצים כלים שונים מעבר לכלים המסורתיים (משאבים, קבוצות דיון ומטלות). לאט לאט.אינני מחדש דבר למובילים את ההטמעה במכללות, רק מעלה שוב נושאים שעלו בשיחות פרטיות… כדי שמורי מורים ישתמשו בכלים המאפשרים שיטות הוראה/למידה בפדגוגיה שונה (מהמסורתית) יש לבצע קורסים או התנסות אמיתית ועניינית לתחומיי הדעת בהם עוסקים המורים בעזרת הכלים המתאימים ללמידה שיתופית – בלוגים, ויקי, שיעורים מקוונים סינכרוניים. כדי שיצברו ניסיון בשימוש בכלים אילו וכדי שימצאו צידוק לשימוש ענייני (בהתאם לתוכנית הלימודים) ברכיבים המדוברים, בקורסים הקיימים שלהם.ואם יורשה לי, למרות שאינני בעל השכלה פדגוגית, בכל זאת קיימים שימושים מאוד (מאוד) איכותיים במכללות השונות. גם לאחר זמן שימוש כל כך קצר במערכת מוודל. אומנם בכמות יחסית קטנה אך בהתאם להתפלגות הנורמטיבית החוזרת על עצמה בכל תחומי המשק. לא רק בחינוך.אני מניח שיש מקום להציג אותם לקהל הרחב. גם לשם השראה בלבד 🙂 בפרסום או פרסומים נוספים.

    פורסמה ב 15/11/2011 ע״י נדב קבלרציק
    מה דעתך?
yyya