הסתייעות בלמידה מאותגרת בעיות בהכשרת מורים: קבלת האתגר בצורה נכונה

Tahereh Pourshafie; Rosalind Murray-Harvey. "Facilitating problem-based learning in teacher education: getting the challenge right", Journal of Education for Teaching, 2013 VOL. 39 NO. 2 ,pp.169-180.


מאמר זה מדווח על ניתוח תמטי מעמיק של תגובות כתובות רפלקטיביות לגבי למידה מאותגרת בעיות (PLB) של 63 סטודנטים להכשרת מורים שנרשמו לאוניברסיטה אוסטרלית.


העמדות, המיומנויות והידע מייצגים שלושה ממדים מובחנים של סיוע שזוהו על ידי הסטודנטים המתמודדים בסביבה של למידה מאותגרת בעיות .

הידע הפדגוגי והתוכן הופיעו כמאפיינים של מסייעים אפקטיביים שהסטודנטים ראו בהם כ:

(1) הצגת עמדות המעבירות את האמונה ביכולת של הלומדים;

(2) הנחה כי הסטודנטים לומדים ואינם מהווים את חזית הידע;

ו-(3) יצירת סביבות המובילות להשתתפות ולתמיכה הדדית באמצעות עבודה בקבוצה ופיגום ( תמיכת עמיתים) . 


הסטודנטים ציינו שלמידה מאותגרת בעיות הציעה גישה אפקטיבית לשילובה בתוך פרקטיקות ההוראה העתידיות שלהם.

ראה גם:

למידה מאותגרת בעיות והכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya