הסביבה הלימודית המתוקשבת DART בארה"ב – גישה משולבת להוראה עפ"י יעדים ולמידה מתוקשבת

מול המגמות הפוסט-מודרניות של פיתוח סביבות למידה מתוקשבות מותאמות אישית (PLE) מתפתחות במקביל גם מערכות למידה מתוקשבות מתקדמות המייצגות גישה אחרת יותר שמרנית, אך עדיין מתקדמת מאד מבחינה טכנולוגית ופדגוגית. מדובר על סביבות למידה ממוחשבות שנועדו להגביר את האינטראקציה המקוונת עם הלומדים אך גם לאפשר למורים ולמרצים כלים יעילים לבקרה ממוחשבת של התקדמות הלמידה. אחת מסביבות הלמידה הממוחשבות החדשניות המייצגת את כיוון הפיתוח הזה היא מערכת DART בארה"ב. מערכת DART הנמצאת עדיין בפיתוח נועדה לאפשר לבתי ספר, מוסדות חינוך ומכללות לנטר בצורה ממוחשבת את ההתקדמות של תלמידים בתכנית הלימודים עפ"י סטנדרטים או יעדים לימודיים. ככל הנראה, סביבות הלמידה הממוחשבות העתידיות יהיו גמישות יותר, אך לא יוותרו לחלוטין על הערכה חינוכית מבוססת סטנדרטים חינוכיים. מערכת DART נועדה, ביסודו של דבר, למזג את התכונות של למידה מנוהלת מחשב עם היתרונות של סביבות למידה מותאמות אישית. סביבת הלמידה DART המבוססת על פיתוח טכנולוגי בקוד הפתוח (OPEN SOURCE)  שואפת להגביר את הגמישות בלמידה על ידי מתן כל דרגות החופש למורה או למרצה לתכנן בעצמו את מהלכי הלמידה ומערך ההוראה עפ"י התקדמות תלמידים בתחומי דעת שונים. המערכת מאפשרת לתלמיד להתקדם בין 10 מרכזי תוכן מקוונים עפ"י מידת שליטתו בחומר, אך לא בהכרח עפ"י הערכה נורמטיבית רגילה, אלא גם על ידי ביצוע פרויקטים בשיטת למידה מאותגרת בעיות (PBL).

למידע נוסף על האפשרויות של מערכת DART והפוטנציאל החינוכי שלה

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?