הנעה ללמידה מבוססת מחשב בקרב מבוגרים

Leen, E. E., & Lang, F. R. (2013). Motivation of computer based learning across adulthood. Computers In Human Behavior, 29, 975-983.

מחברי המאמר חוקרים בהרחבה את המניעים של בוגרים צעירים ומבוגרים להשתתפות בשתי מסגרות של קורסי טכנולוגיית מידע (ICT): למידה מקוונת וקורסים פנים-אל-פנים. במחקר ראשון, משתתפים צעירים (גילאי 26.0M=, n=53) ומבוגרים (גילאי 69.8M=, n=55) בקורסי למידה מתוקשבת מילאו שאלון מקוון לגבי הנעת למידה ואישיות.

 במחקר שני, משתתפים צעירים (גילאי 26.7M=, n=46) ומבוגרים (גילאי 69.5M=, n=57) בקורסי טכנולוגיית מידע פנים-אל-פנים מילאו את אותו שאלון ההנעה ושאלות לגבי אישיות, גיל סובייקטיבי וסיפוק מהחיים.

ניתוח גורמים מגשש (exploratory factor analysis) חשף ארבעה גורמים של הנעת למידה: שייכות, אינסטרומנטליות, צמיחה אישית, ותחרות. כצפוי, בוגרים מבוגרים יותר הביעו הנעות חזקות יותר של שייכות וצמיחה אישית במסגרות הקורסים המתוקשבים, ובכך הביעו עניין חזק יותר בלמידה מכוונת עצמית ופנימית. בניגוד לכך, בוגרים צעירים תמכו בחוזקה בהנעות למידה הקשורות לתחרותיות. האינסטרומנטליות הושפעה מהזיקה שבין הגיל לבין הגיל הסובייקטיבי; משתתפים מבוגרים יותר הפגינו אינסטרומנטליות גבוהה יותר כאשר ההבדל בין הגיל הכרונולוגי לבין הגיל הסובייקטיבי היה גדול. הממצאים של מחקר זה שופכים אור חדש על הנחות תיאורית הבררנות הרגשית חברתית (socioemotional selectivity theory).

מאמרים נוספים בפורטל מס"ע בנושא :

התמדת לומדים בקורסים מקוונים: הבנת הגורמים המרכזיים

תפקידה של ההנעה החברתית ב- e-learning: כיצד היא משפיעה על השימוש בכלים אינטראקטיביים של תקשוב חינוכי ועל ההצלחה של כלים אלה?

 בחינת ההנעה בסביבות מקוונות של למידה מרחוק: מורכבת, רבת פנים ותלויית מצב

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?