הנעה וסיום התואר בתכנית להכשרת מורים מבוססת אוניברסיטה

Fokkens-Bruinsma, Marjon; Canrinus, Esther Tamara. "Motivation and degree completion in a university-based teacher education programme", Teaching Education, Dec2015, Vol. 26 Issue 4, p439-452.

מחקר זה בחן אילו גורמים קובעים את סיום התואר בתכנית להכשרת מורים מבוססת אוניברסיטה בהולנד. המחברים הניחו שהן המאפיינים של הסטודנט הן המאפיינים של סביבת הלמידה השפיעו על סיום התואר.

המחברים כללו את הגורמים הבאים במחקרם: ההנעה להפוך למורה, מסוגלות עצמית להוראה, מחויבות מקצועית, תפיסות של ניהול זמן ותפיסות של איכות ההוראה בתכנית להכשרת מורים.

הנתונים נאספו מ-135 פרחי הוראה באמצעות שאלון דיגיטלי. מינהל הסטודנטים של המחלקה להכשרת מורים סיפק נתונים לגבי סיום התואר.

הניתוחים הראו שיכולת ההוראה הייתה המניע החשוב ביותר כדי להיהפך למורה; יכולת זו נמצאה גם כמנבא שלילי לסיום התואר.

המחברים מצאו שהערכים של תועלת חברתית, מחויבות מקצועית, תפיסות לגבי איכות הוראה וניהול זמן תרמו לניבוי של סיום התואר. נידונים הממצאים וההשלכות עבור הכשרת מורים ומדיניות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שינויים במניעים של סטודנטים להוראה והמשמעות של איכות התכניות להכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya