הנעה ולמידה של מורים חדשים על פני ההקשרים: כלי הערכה כאובייקטים של גבול ותיחום

Nolen, Susan Bobbitt; Horn, Ilana S.; Ward, Christopher J.; Childers, Sarah A. " Novice Teacher Learning and Motivation across Contexts: Assessment Tools as Boundary Objects", Cognition and Instruction v. 29 no. 1 (2011) p. 88-122.

המחברים מציגים מחקר אורך של כלי הערכה ושל פרקטיקות משולבות בהערכה של מורים חדשים. במהלך ארבע שנות המחקר, המחברים צפו וראיינו מורים מתחילים במקצועות מתמטיקה ומדעי החברה, יחד עם עמיתיהם, החונכים/מנחים שלהם והמפקחים עליהם, החל בתקופה שבה הם למדו בתכנית המאסטר להכשרת מורים בבית ספר התיכון דרך שנתם השנייה בהוראה.
מהניתוח עולה הפונקציה של כלי ההערכה כאובייקטים של גבול בניהול משא ומתן בתוך העולמות החברתיים שבהם המורים החדשים לומדים ללמד ובין העולמות הללו.

אובייקטים של גבול משמשים כהפיכת המופשט למוחשי או כייצוגים של ערכים, מטרות, ומשמעויות (Bowker & Star, 1999; Star & Griesemer, 1989; Wenger, 1998).

כלי הערכה המתייחסים לממצאי התנסויות בהוראה , כמו האובייקטים של גבול ותיחום בהוראה מסייעים למורים, למנהלים, לתלמידים ולמשפחותיהם בתיאום הפעילות על פני הגבולות החברתיים. כלים משולבים אלה הם מרכזיים לתפקוד של ארגוניים חינוכיים. ההנעה של מורים חדשים ללמוד כלי הערכה מתקדמים ואת הפרקטיקות הנלוות אליהם השתנתה כאשר הם חצו את הגבולות בין האוניברסיטה לבין בית הספר ושינו את תפקידיהם מסטודנט להוראה לפנים חדשות למורה חדש מנוסה.
במאמר נידונות ההשלכות של ניתוח זה לגבי ההבנה של הלמידה של מורים חדשים ולגבי ההנעה שלהם וכן לגבי מדיניות הערכה באופן נרחב.

ראה גם :
פיתוח כלי הערכה להערכת מיומנויות של מורים מתחילים באירופה
מודל קליטה והערכה של מורה מתחיל

הסיכום נכתב ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    על מוטיבציה של המורים בעבודתם – כיצד? ראו בגיליון מספר 25 של כתב העת 4 המ"מים בקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal/Yerchonim/

    פורסמה ב 10/10/2011 ע״י מלכה וידיסלבסקי
    מה דעתך?
yyya