הנחיית עמיתים ויתרונותיה למנחים בגילאי בית ספר תיכון

Galbraith, Jonathan; Winterbottom, Mark. " Peer-Tutoring: What's in It for the Tutor", Educational Studies v. 37 no. 3 (July 2011).


בהתבסס על תיאוריית התפקיד ורעיונות סוציו-קונסטרוקטיביסטיים לגבי למידה, מחקר זה בוחן כיצד הנחיית עמיתים יכולה לתמוך בלמידה של המנחים. המדגם הורכב מעשרה מנחים עמיתים לביולוגיה, בני 16-17, העובדים עם עשרים ואחד תלמידים בני 14-15 הלומדים בכיתת מדעים על פני שמונה שבועות.

הנתונים נאספו באמצעות מערכת wiki מקוונת, ראיונות עם המנחים, דיונים עם זוגות של מנחים (paired tutor) והקלטות וידאו.
התפיסות של המנחים את תפקידם הניעו אותם ללמוד את החומר, ולמידתם נתמכה על-ידי דיון והסבר, בחינת היסודות של החומר, יצירת קישורים בין התחומים הקונספטואליים, בחינת ההבנה שלהם, וארגון מחדש ובנייה של הרעיונות, שינון הרעיונות, ועבודה עליהם שובו ושוב, כדי להבטיח שהם מבינים את הרעיונות. כאשר המנחים השתמשו בשאלות שהתשובות עליהן ארוכות, הייתה הוכחה לרפלקציה לגבי הלמידה שלהם ולקישורים שנעשו על ידם בין התחומים הקונספטואליים.

בעת ההכשרה להיות מנחה, המנחים העמיתים יכלו להתמקד בנקודות מפתח ולהשתמש ברעיונות בסיסיים מפרספקטיבות חלופיות. החזרות המנטליות של האפיזודות של הנחיית עמיתים סייעה להם להעריך את החולשות בידע שלהם לגבי הנושא.

ראה גם :

הנחיית עמיתים ולמידה שיתופית ככלים המקדמים למידה משמעותית בעבודת החקר האקולוגית בתיכון

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya