המרחב המשחקי בבית הספר "עין הים"

 
ההתנהגות האנושית היא התנהגות משחקית. בשעה שאנו משחקים, אנו קושרים בצורה זו או אחרת את המשחק אל השאיפות, אל הצרכים ואל המשאלות שלנו. תופעת "האדם המשחק"  ריתקה את התרבות האנושית, מאפלטון ועד לוק ואיינשטיין, מאריקסון ועד פיאז'ה, בטלהיים ופרויד - אצל כולם בולטת ההכרה כי הילד זקוק למגוון רב של פעילות משחקית לשם התפתחות תקינה מבחינה רגשית, חברתית וקוגניטיווית. משחקים יוצרים הזדמנויות שבהן ילדים יכולים לשכלל את תנועתם, להסיק מסקנות, לפתור בעיות ולפתח כלים רגשיים להתמודדות עם קונפליקטים שמזמן המעבר מתלות לעצמאות. היה זה הפסיכואנליטיקאי דונלד ויניקוט שראה במשחק סוג של מרחב בין מציאות חיצונית לבין עולם הדמיון הפנימי - המרחב שבו נובע מעיין היצירתיות של כל ילד, אזור דמדומים שבו אין איום ממשי, מגרש המשחקים הרגשי.
 
בית הספר עין הים בחיפה הוכר כבית ספר ניסויי מטעם הגף לניסויים ויזמות במשרד החינוך. הצעת הניסוי של בית הספר עברה את אישור הוועדה המחוזית ובאחרונה קיבלה את אישור הגף. בשנת הלימודים הבאה עין הים יהיה בית הספר הניסויי היחיד בעיר חיפה.

שם הניסוי שהגה צוות המורים: "לכבד זה משחק מנצח: ילדים לומדים לשחק ומכבדים את עצמם, זולתם, למידתם". הניסוי מציע הגדרה חדשנית למושג "משחק" - המשחק לא רק כאמצעי (
Game), כפי שמשתמשים בו רבות בחינוך, אלא כמאפשר חיים (Play), במובן אני משחק משמע אני קיים.
במרכז הניסוי, הנשען על רקע אקדמי, פיתוח מרחב יוצר חיים משמעותיים*, המצמיח ומטפח בו בזמן, במשולב, כישורים רגשיים, חברתיים ולימודיים.

מנהל עין הים, ברוך יעקבי: "המטרה שלנו לתת לתלמידי עין הים את כל הכלים להצלחה, להישגים. המשחק, על פי הגדרתנו, הוא חוויה טוטאלית, עולם המאפשר לתלמיד חוויות של הצלחה. הניסוי מוביל לשינוי בנוסח, כשאני התלמיד יודע לשחק אני קיים והאחר קיים, כשאני התלמיד מבין ומקיים את שפת המשחק, אני יכול ליצור תקשורת, אני מחובר אל עצמי ולחברת הילדים, וכשאני התלמיד מפתח משחקים - אני גם מקדם למידה והישגים. הניסוי משקף תהליכי שינוי שעובר בית הספר. צוות המורים מגדיר מחדש את תיכנון הלימודים ותוכניות הלימוד, ומפתח דרכי הוראה והערכה חלופיות. אנחנו כבר רואים שהמרחב הלימודי עוטף משחק מקטין גילויי אלימות ומטפח אווירה נעימה שבו יוכל התלמיד לקבל את מרב הסיכויים להצליח".

שם הניסוי ותיאורו
 
שם הניסוי - לכבד זה משחק מנצח!
תיאור הניסוי - שם הניסוי לכבד זה משחק מנצח! ומטרתו לאפשר לתלמיד התקדמות והצלחה בהיבטים הרגשי, התנהגותי וקוגניטיבי באמצעות יצירת הלך רוח משחקי. בבסיס הניסוי התפיסה הרואה במשחק לא רק אמצעי, אלא מרחב, הלך-רוח Play)). החדשני: עין הים הוא בית חינוך היוצר ומפתח הלך רוח משחקי כתרבות בית ספרית, כאורח חיים; מקום בטוח היוצר הצלחות - התלמיד ממצה את כישוריו במרחב המשחקי; בית חינוך הפועל במגוון של מרחבים משחקיים, ומנהל תרבות אירגונית במרחב משחקי.
 
 
יישום הניסוי
 
מאפייני ההתרחשות הדינמית במרחב משחקי:
  • היבט פיזי: מיקום / סביבה שונה, שוברת שגרתיות; ניידות, דינמיות, תנועתיות פעלתנות; שימוש במגוון באביזרים, ניצול תנאי הסביבה
  • היבט תודעתי: מרחב אשלייתי מובחן מחיי יומיום ("אזור דמדומים"), המרחב מכיל ומחזק, מתנהל ללא איום או שיפוט, מתקיים מתוך זרימה, ללא מתח, מפיג מחסומים, כולם שותפים, למרחב מערכת חוקים וכללים
  • היבט פדגוגי: למידה חווייתית מזמנת יצירתיות עשייה / התנסות / חוויה של דבר חדש, למידת  מחקר, אתגר, גילוי, פיצוח; שותפות בהבניית השיעור; העברה בין תחומי ידע שונים; הזדמנויות למידה לכל המשתתפים; פעילות משחקית קבוצתיות תומכת בהצלחה .
 
 
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?