המנבאים של שביעות הרצון מלמידה מקוונת בהוראה ובלמידה עבור מורים בבית הספר: סקירת ספרות

Mei Lick Cheok; Su Luan Wong. "Predictors of E-Learning Satisfaction in Teaching and Learning for School Teachers: A Literature Review", International Journal of Instruction, Jan2015, Vol. 8 Issue 1, p75-90.

מאמר זה מפתח מודל תיאורטי של הגורמים הקובעים את שביעות הרצון מלמידה מקוונת בהוראה ובלמידה בקרב מורים בבית ספר תיכון. המאמר מבוסס על סקירות של מחקרים לגבי שביעות רצון תוך שימוש במערכות של טכנולוגיות מידע.

זוהו שלוש קבוצות פוטנציאליות של הגורמים הקובעים את שביעות הרצון בקרב מורים בבית הספר התיכון: מאפיינים הקשורים למשתמש, מאפיינים הקשורים לארגון ומאפיינים הקשורים למערכת של למידה מקוונת.

השימוש מבוסס כמשתנה מתווך בין שלוש הקבוצות הפוטנציאליות הללו של הגורמים הקובעים לבין שביעות הרצון כלפי למידה מקוונת. מחקר עתידי יוכל לספק הצהרה תיאורטית מקיפה יותר לגבי שביעות רצון מלמידה מקוונת.

המחקר מספק מסגרת תיאורטית שמתארת את פוטנציאל הניבוי של שלוש הקבוצות הללו של הגורמים העיקריים בהסברת שביעות רצון מלמידה מקוונת בקרב מורים בבית הספר התיכון.

ניתן להתייחס אל הגורמים הללו בעת פיתוח קורסים להתפתחות מקצועית מתמשכת בעתיד ותכניות התערבות כאשר מעלים הצעה לחידוש בתכנית הלימודים.

קישור למאמר המלא באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?