הממדים של פדגוגיה חברתית במערכות החינוך באנגליה

מאת: C Kyriacou

Kyriacou, C. (2009). The five dimensions of social pedagogy within schools. Pastoral Care In Education, 27(2), 101-108.

 

יותר מכל מערכת חינוך בעולם מיושמת התפיסה של פדגוגיה חברתית ברשויות השונות של מערכת החינוך והרווחה הבריטית המנסות כל אחת בדרכה לפתח יחס של דאגה ואחריות חברתית לילדים המקופחים בחברה או לילדים הנדחים ע"י סביבות הלמידה השונות בבתי הספר. הפדגוגיה החברתית באנגליה אין פירושה רק דאגה לרווחת הילד אלא ניסיון לתמוך בילדים המתמודדים בבתי ספר באמצעות שינוי היחס של המורים והנהלות בתי הספר (Pastoral Care ) . הבריטים דואגים גם להנחיל את תפיסת הדאגה החברתית לילדים והתמיכה האקדמית בהם לפרחי ההוראה הלומדים במוסדות הכשרת המורים באנגליה.

הפדגוגיה החברתית היא תפישה חינוכית המחוייבת למהות הדמוקרטית ואשר רואה בחינוך כלי לתיקון ליקויי המציאות החברתית ולהבנייתה של מציאות חברתית חדשה. הפדגוג החברתי הוא זה אשר רואה עצמו כשליחו של הרעיון הדמוקרטי ואשר מנסה לקדם את תלמידיו להבנה טובה ומפוקחת של המציאות על כשליה, חושף אותם לאלטרנטיבות רעיוניות ולביקורת ומבנה עבורם חממה במסגרתה יעצבו תפישת עולם ומחוייבות להגשמתה.

ראה גם :

פדגוגיה ביקורתית בעידן אי ודאות , תקוות ואפשרויות

 בית ספר עתיר פדגוגיה חברתית: מודל לבית ספר על-יסודי חברתי - חדשני

טשטוש הגבול בין הפורמאלי לבלתי –פורמאלי בסמינר הקיבוצים: פדגוגיה חברתית בהכשרת מורים

פדגוגיה של אכפתיות ( נל נודינגס)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya